termometri i areometri

Termometri i areometri


U ponudi:
alkoholometri, areometri sa i bez termometra, areometri za mleko, sumpornu kiselinu, univerzalni, saharometri, širomeri, urinometri;
termometri: opšti, industrijski, laboratorijski, specijalni

Alkoholometar orijentacioni, gradomer

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela g/ml
200100 10-70 vol. % 200 1/1

Alkoholometar orijentacioni gradomer


Alkoholometar orijentacioni sa termometrom

standardna temperatura 20°C

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela g/ml
200101 10-70 vol. % 250 1/1

Alkoholometar orijentacioni sa termometrom


Alkoholometar sa termometrom

Šifra Područje merenja Podela Ukupna dužina mm
200102 0 - 100 vol. % 1/2 450
200103 30 - 100 vol. % 1/2 450
200104 0 - 30 vol. % 1/2 450
200105 65 - 100 vol. % 1/2 450
200106 10 - 67 vol. % 1/2 450

Alkoholometar sa termometrom

Areometar bez temometra

Šifra Područje merenja
200107 0,700-0,760
200108 0,700-1,000
200109 0,760-0,820
200110 0,820-0,880
200111 0,880-0,940
200112 0,940-1,000
200113 1,060-1,120
200114 1,180-1,240
200115 1,000-1,060
200116 1,000-1,100
200117 1,000-1,200
200118 1,000-1,300
200119 1,000-1,500
200120 1,000-1,600
200121 1,000-2,000
200122 1,100-1,200
200123 1,120-1,180
200124 1,200-1,300
200125 1,200-1,400
200126 1,300-1,400
200127 1,400-1,500
200128 1,400-1,600
200129 1,500-1,700
200130 1,500-2,000
200131 1,700-1,800
200132 1,700-1,900
200133 1,800-1,900
200134 0,700-2,000 univerzalni

Areometar bez temometra


Areometar sa temometrom

Šifra Područje merenja
200135 0,700-0,800
200136 0,700-1,000
200137 0,800-0,900
200138 0,900-1,000
200139 1,000-1,060
200140 1,120-1,180
200141 1,000-1,300
200142 1,000-1,500
200143 1,000-1,600
200144 1,500-2,000

Areometar sa temometrom

Areometar za gustoću

raspon 0,060 g/cm 3 sa pipetom

Areometar sa termometrom Područje merenja Areometar bez termometra
Šifra Dužina mm Šifra Dužina mm
200145 350 0,600-0,660 200169 160
200146 350 0,650-0,710 200170 160
200147 350 0,700-0,760 200171 160
200148 350 0,760-0,820 200172 160
200149 350 0,820-0,880 200173 160
200150 350 0,880-0,940 200174 160
200151 350  0,940-1,000 200175 160
200152 350  1,000-1,060 200176 160
200153 350  1,060-1,120 200177 160
200154 350  1,120-1,180 200178 160
200155 350 1,180-1,240 200179 160
200156 350 1,240-1,300 200180 160
200157 350  1,300-1,360 200181 160
200158 350 1,360-1,420 200182 160
200159 350 1,420-1,480 200183 160
200160 350 1,480-1,540 200184 160
200161 350 1,540-1,600 200185 160
200162 350 1,600-1,660 200186 160
200163 350 1,660-1,720 200187 160
200164 350 1,720-1,780 200188 160
200165 350 1,780-1,840 200189 160
200166 350 1,840-1,900 200190 160
200167 350 1,900-1,960 200191 160
200168 350 1,960-2,020 200192 160

DIN 12791
Podela - Fractional division 0,001 g/cm3
Standardna temperatura 20°C

Areometar za gustoću

Areometar za gustoću

raspon 0,10 g/cm3

raspon 0,30 g/cm3

Areometar za gustoću raspon 0,10 g/cm3


Sa termometrom Bez termometra
Šifra Područje merenja g/cm3 Dužina mm Šifra
200193 0,600-0,700 280 200207
200194 0,700-0,800 280 200208
200195  0,800-0,900 280 200209
200196 0,900-1,000 280 200210
200197 1,000-1,100 280 200211
200198 1,100-1,200 280 200212
200199 1,200-1,300 280 200213
200200 1,300-1,400 280 200214
200201 1,400-1,500 280 200215
200202 1,500-1,600 280 200216
200203 1,600-1,700 280 200217
200204 1,700-1,800 280 200218
200205 1,800-1,900 280 200219
200206 1,900-2,000 280 200220
Podela - 0,001 g/cm3


Areometar za gustoću raspon 0,30 g/cm3Sa termometrom Bez termometra
Šifra Područje merenja g/cm3 Dužina mm Šifra
200221 0,700-1,000 280 200227
200222 1,000-1,300 280 200228
200223 1,300-1,600 280 200229
200224 1,600-1,900 280 200230
200225 1,000-1,500 280 200231
200226 1,500-2,000 280 200232
Podela - 0,005 g/cm3

Areometar za gustoću

Areometar za gustoću ISO 649/1

raspon 0,050 g/cm3 - serija L 50

Šifra Područje merenja g/cm3
200233 0,650-0,700
200234 0,700-0,750
200235 0,750-0,800
200236 0,800-0,850
200237 0,850-0,900
200238 0,900-0,950
200239 0,950-1,000
200240 1,000-1,050
200241 1,050-1,100
200242 1,100-1,150
200243 1,150-1,200
200244 1,200-1,250
200245 1,250-1,300
200246 1,300-1,350
200247 1,350-1,400
200248 1,400-1,450
200249 1,450-1,500
200250 1,500-1,550
200251 1,550-1,600
200252 1,600-1,650
200253 1,650-1,700
200254 1,700-1,750
200255 1,750-1,800
200256 1,800-1,850
200257 1,850-1,900
200258 1,900-1,950
200259 1,950-2,000
Podela - 0,0005 g/cm3
Ukupna dužina - 335 mm

Areometar za gustoću ISO 649/1

Areometar za H2O2

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela
200260 0 - 30 150 1/1

Areometar za H2O2


Areometar za mleko (laktodezimetar)

po Gerberu, sa termometrom

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela g/ml
200261 1,020-1,040 220 0,0005
T = 15°C

Areometar za mleko laktodezimetar po Gerberu

Areometar za mleko (laktodezimetar)

po Gerberu, bez termometra

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela g/ml
200262 1,020-1,040 220 0,0005
T = 15°C

Areometar za mleko laktodezimetar po Gerberu 2

Areometar za sumpornu kiselinu

sa pumpicom

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela g/ml
200263 1,100-1,300 280 0,0005

Areometar za sumpornu kiselinu

Areometar za volumetrijsko određivanje zemljišta

po Casa-Grandeu

Šifra Područje merenja g/cm3 Ukupna dužina mm Podela
200264 0,995-1,030 325 0,001
DIN 18123

Areometar za volumetrijsko određivanje zemljišta


Areometar univerzalni

bez termometra

Šifra Područje merenja g/cm3 Ukupna dužina mm
200265 0,700-2,000 400

Areometar univerzalni bez termometra

Areometar po ASTM-u

za naftu i druge tečnosti slične površinske napetosti

Šifra ASTM oznaka Područje merenja
200275 98 H - 62 0,950 - 1,000
200276 111 H - 62 1,000 - 1,050
200277 112 H - 62 1,050 - 1,100
200278 113 H - 62 1,100 - 1,150
200279 114 H - 62 1,150 - 1,200
200280 115 H - 62  1,200 - 1,250
200281 116 H - 62 1,250 - 1,300
200282 117 H - 62 1,300 - 1,350
200283 118 H - 62  1,350 - 1,400
200284 119 H - 62  1,400 - 1,450
200285 120 H - 62 1,450 - 1,500

Podela - 0,0005
Standardna temperatura -  T ³ 15°C
Ukupna dužina - 325-335 mm

Areometar po ASTM-u za naftu

Areometar po ASTM-u

za alkohol i tečnosti teže od vode

Šifra ASTM oznaka Područje merenja
200286 102 H - 62  0,650 - 0,700
200287 103 H - 62  0,700 - 0,750
200288 104 H - 62 0,750 - 0,800
200289 105 H - 62  0,800 - 0,850
200290 106 H - 62  0,850 - 0,900
200291 107 H - 62 0,900 - 0,950
200292 108 H - 62 0,950 - 1,000

Podela - 0,001
Standardna temperatura -  T ³ 15°C
Ukupna dužina -  250-270 mmŠifra ASTM oznaka Područje merenja
200293 125 H - 62 1,000 - 1,050
200294 126 H - 62 1,050 - 1,100
200295 127 H - 62 1,100 - 1,150
200296 128 H - 62 1,150 - 1,200
200297 129 H - 62 1,200 - 1,250
200298  130 H - 62 1,250 - 1,300
200299  131 H - 62 1,300 - 1,350
200300 132 H - 62  1,350 - 1,400
200301 133 H - 62 1,400 - 1,450
200302 134 H - 62 1,450 - 1,500
200303 135 H - 62 1,500 - 1,550
200304  136 H - 62 1,550 - 1,600
200305 137 H - 62 1,600 - 1,650
200306 138 H - 62 1,650 - 1,700
200307  139 H - 62 1,700 - 1,750
200308 140 H - 62 1,750 - 1,800
200309 141 H - 62 1,800 - 1,850

Podela - 0,001
Standardna temperatura -  T ³ 15°C
Ukupna dužina - 250-270 mm

Areometar po ASTM-u za alkohol i tečnosti teže od vode

Saharometar po Brixu

Šifra Područje merenja (° Brix) Ukupna dužina mm Podela
200310 0 - 10° 330  1/10
200311 10 - 20° 330  1/10
200312 20 - 30° 330  1/10
200313 30 - 40° 330  1/10
200314 40 - 50° 330  1/10
200315 50 - 60° 330  1/10
200316 60 - 70° 330  1/10
200317 70 - 80° 330  1/10
200318 80 - 90° 330  1/10
T = 20°C

Saharometar po Brixu

Širomer po Oechsle-u

sa termometrom

Šifra Područje merenja (Oechsle) Ukupna dužina mm Podela
200319 0 - 130° 400 1/1

Širomer po Oechsle-u

Širomer po Babou

sa termometrom

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela
200320 4 - 32° 190 1/2

Širomer po Babou

Urinometar po Vogel-u

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela
200321 1,000-1,060 150 1,001

Urinometar po Vogel-u

Termometar hemijski

opšta namena

punjen živom ili alkoholom

Šifra Područje merenja Prečnik mm Ukupna dužina mm Podela
200322 -30 + 50 °C  8-9 210 1/1
200323 0 + 50 °C  8-9 210 1/1
200324 0 + 100 °C  8-9 210 1/1
200325 0 + 150 °C  8-9 260 1/1
200326 0 +200 °C  8-9 260 1/1
200327 0 +250 °C  8-9 300 1/1
200328 0 +300 °C  8-9 350 1/1
200329 0 +360 °C  8-9 350 1/1
200330 -30 + 50 °C  8-9 260 1/2
200331 0 + 50 °C  8-9 210 1/2
200332 0 + 100 °C  8-9 260 1/2
200333 0 + 150 °C  8-9 300 1/2
200334 0 +200 °C  8-9 300 1/2
200335 0 +250 °C  8-9 350 1/2
200336 -30 + 100 °C  8-9 210 1/1
200337 -30 + 150 °C  8-9 260 1/1
200338 -30 +200 °C  8-9 300 1/1
200339 -30 +250 °C  8-9 350 1/1
200340 -30 +300 °C  8-9 350 1/1
200341 -30 +360 °C  8-9 350 1/1

Termometar hemijski

Industrijski termometar

ravan, sa metalnim kućištem, sa zatvorenom usadnom cevi

Kat. broj Kućište br. Navrtka e mm f Ø g mm
200342 4 1/2" 63 20 165
200343 6 1/2" 100 20 165
200344 2 1/2" 160 20 165
200345 5 1/2" 250 20 165
200346 7 1/2" 63 25 245
200347 8 1/2" 100 25 245
200348 9 1/2" 160 25 245
200349 10 1/2" 250 25 245
200350 11 3/4" 63 20 165
200351 12 3/4" 100 20 165
200352 13 3/4" 160 20 165
200353 14 3/4" 250 20 165
200354 15 3/4" 63 25 245
200355 1 3/4" 100 25 245
200356 16 3/4" 160 25 245
200357 17 3/4" 250 25 245
200358 3 1" 160 25 165
DIN 16174

Industrijski termometar

Industrijski termometar

ugaoni, sa metalnim kućištem

Kat. broj Kućište br. Navrtka e mm f Ø g mm
200359 21 1/2" 63 20 180
200360 22 1/2" 100 20 180
200361 23 1/2" 160 20 180
200362 24 1/2" 250 20 180
200363 25 1/2" 63 25 260
200364 26 1/2" 100 25 260
200365 27 1/2" 160 25 260
200366 28 1/2" 250 25 260
200367 29 3/4" 63 20 180
200368 30 3/4" 100 20 180
200369 31 3/4" 160 20 180
200370 32 3/4" 250 20 180
200371 33 3/4" 63 25 260
200372 34 3/4" 100 25 260
200373 35 3/4" 160 25 260
200374 36 3/4" 250 25 260
DIN 16174

Merno područje:
od -35 do +500 °C (kao npr. -35 +50, -25 +50, -10 +50, 0 +50 °C ili -35 +100 itd.
+150 itd., -35 +200 itd., -35 +250 itd., -35 -300 itd., -35 +360 itd., -35 +420 itd.


Kućišta su standardna, prema položenoj tabeli.

Oznake “d”, “e”, “f” i “g” u tabeli znače:
d = prečnik usadnog (donjeg) dela kućišta = Ø12
e = dužina usadnog (donjeg) dela kućišta
f = prečnik gornjeg dela kućišta
g = dužina gornjeg dela kućišta

Industrijski termometar ugaoni

Industrijski termometar

ravan bez metalnog kućišta, punjen živom

Šifra Dužina usadnog dela mm Prečnik usadnog dela mm Dužina gornjeg dela mm Prečnik gornjeg dela
200375 78 8-9 152 15-16
200376 115 8-9 152 15-16
200377 175 8-9 152 15-16
200378 265 8-9 152 15-16
200379 78 8-9 235 21-22
200380 115 8-9 235 21-22
200381 175 8-9 235 21-22
200382 265 8-9 235 21-22

Merno područje:
od -35 do +500 °C (kao npr. -35 +50, -25 +50, -10 +50, 0 +50 °C ili -35 +100 itd., -35
+150 itd., -35 +200 itd., -35 +250 itd., -35 -300 itd., -35 +360 itd., -35 +420 itd.

Podela mernog područja:
1/1, 1/2, 1/5, 2/1, 5/1 ili 10/1

Industrijski termometar ravan

Industrijski termometar ugaoni

Šifra Dužina usadnog dela mm Prečnik usadnog dela mm Dužina gornjeg dela mm Prečnik gornjeg dela
200383 90 8-9 170 15-16
200384 127 8-9 170 15-16
200385 187 8-9 170 15-16
200386 277 8-9 170 15-16
200387 90 8-9 250 21-22
200388 127 8-9 250 21-22
200389 187 8-9 250 21-22
200390 277 8-9 250 21-22
Usadni deo savijen unazad ili na stranu

Industrijski termometar ugaoni

Inkubatorski termometar

Šifra Područje merenja Prečnik cevi mm Dužina mm Podela
200391 +35 +45 °C 8 200 1/1

Inkubatorski termometar

Termometar kontaktni

Šifra Poručje merenja Dubina uronjavanja mm Dužina mm Podela
200392 0 +50 °C 100 450 1/1
200393  0 + 50 °C 150 500 1/1
200394  0 + 100 °C 100 450 1/1
200395  0 + 100 °C 150 500 1/1
200396  0 + 150 °C 100 450 2/1
200397  0 + 150 °C 150 500 2/1
200398  0 + 200 °C 100 450 2/1
200399  0 + 200 °C 150 500 2/1


Laboratorijski termometar

sa NB 14,5

Šifra Područje merenja Podela
200400 0 +100 °C 1/2
200401 0 +250 °C 1/2
200402 0 +360 °C 1/1
DIN 12784

Laboratorijski termometar

Termometar laboratorijski

precizan - ravan

Šifra Područje merenja Prečnik plašta mm Podela
200403 -35 + 150 °C 11-12 1/1
200404 0 + 50 °C 11-12 1/1
200405 0 + 100 °C 11-12 1/1
200406 0 + 150 °C 11-12 1/1
200407 0 + 200 °C 11-12 1/1
200408 0 + 250 °C 11-12 1/1
200409 0 + 360 °C 11-12 1/1
200410 0 + 400 °C 11-12 1/1
200411 +150 + 400 °C 11-12 1/1
200412 0 + 50 °C 11-12 1/2
200413 0 + 100 °C 11-12 1/2
200414 0 + 150 °C 11-12 1/2
200415 0 + 200 °C 11-12 1/2
200416 0 + 50 °C 11-12 1/5
200417 0 + 100 °C 11-12 1/5
200418 0 + 50 °C 11-12 1/10

Dubina uranjanja za svaki navedeni termometar može biti 50, 100, 150 i 200 mm.
Opal skala, punjen živom.

Termometar laboratorijski

Termometar ugaoni

živa

Šifra Područje merenja Podela
200419 -35 + 150 °C 1/1
200420 0 + 50 °C 1/1
200421 0 + 100 °C 1/1
200422 0 + 150 °C 1/1
200423 0 + 200 °C 1/1
200424 0 + 250 °C 1/1
200425 0 + 360 °C 1/1
200426 0 + 400 °C 1/1
200427 0 + 50 °C 1/2
200428 0 + 100 °C 1/2
200429 0 + 150 °C 1/2
200430 0 + 200 °C 1/2
200431 0 + 50 °C 1/5
200432 0 + 100 °C 1/5
200433 0 + 50 °C 1/10

Dubina uranjanja za svaki navedeni termometar može biti 50, 100, 150 i 200 mm.

Termometar ugaoni živa

Termometar ravni - kotlovski

u kućištu

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Dužina plašta mm Podela °C
200434 0 +130 °C 200 150 2/1

Termometar ravni kotlovski

Termometar ugaoni - kotlovski

u kućištu

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Prečnik plašta mm Podela °C
200435 0 +130 °C 150 20 2/1

Termometar ugaoni kotlovski

Termometar ravni, tip "S"

Šifra Poručje merenja Ukupna dužina mm Dubina uranjanja mm Prečnik mm
200436 0 +100 °C 400 150 12-14
200437 0 +150 °C 225 50 12-14
200438 0 +200 °C 320 120 12-14
200439 0 +250 °C 320 120 12-14
Podela 1/1 °C, punjen živom.

Termometar ravni, tip S

Termometar ugaoni, tip "S"

Šifra Poručje merenja Dužina gornjeg dela mm Dužina usadnog dela mm Prečnik mm
200440 0 +120 °C 180 180 16

Termometar ugaoni, tip S

Termometar za hale

Šifra Područje merenja Podela Veličina mm
200441 -30 + 40 °C 1/2 250

Termometar za hale

Termometar za merenje temperature mesa

u kućištu

Šifra Poručje merenja Dužina usadnog dela mm Dužina kućišta Prečnik plašta mm
200442 -30 + 40 °C 90 250 12

Termometar za merenje temperature mesa

Termometar za mleko, sir i maslac

u drvenom kućištu

Šifra Poručje merenja Dužina mm Prečnik mm Podela
200443 0 +120 °C 260 15 1/1

Termometar za mleko sir i maslac

Termometar za određivanje plamišta

po Abel-Penskom (sa cilindričnim rezervoarom)

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Prečnik plašta mm Podela
200444 0 + 100 °C 240 10 1/1
200445 -30 + 30 °C 220 10 1/1
200446 -30 + 40 °C 220 10 1/1
200447 -50 + 30 °C 240 10 1/1
200448 +35 + 100 °C 285 10 1/1
200449 +50 + 75 °C 210 10 1/1

Opal skala učvršćena po Richteru. Metalni prsten.
DIN 12785

Termometar za određivanje plamišta

Termometar za određivanje plamišta

po Abel-Penskom (sa okruglim rezervoarom)

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Prečnik plašta mm Podela
200450 -30 + 30 °C 220 10 1/2
200451 -30 + 40 °C 240 10 1/2
200452 -30 + 100 °C 300 10 1/2
200453 -30 + 30 °C 240 10 1/2
200454 0 + 70 °C 280 10 1/2
200455 +10 + 50 °C 210 10 1/2
200456 +10 + 75 °C 220 10 1/2
200457 +50 + 160 °C 260 10 1/2

Opal skala učvršćena po Richteru. Metalni prsten.
DIN 12785

Termometar za određivanje plamišta

Termometar za određivanje stiništa

Šifra Područje merenja Dubina uranjanja mm Ukupna dužina mm Podela
200458 -38 +50 °C 180 330 1/1

Termometar za određivanje stiništa

Termometar za određivanje tačke kapanja

po Ubbelohdeu

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Prečnik mm Podela
200459 0 + 110 °C 230 10 1/1
200460 +50 + 160 °C 250 10 1/1
200461 +100 + 230 °C 250 10 1/1

DIN 12785, 51801
Opal skala, punjen živom, niklovano ležište.
Skala učvršćena po Richteru.

Termometar za određivanje tačke kapanja po Ubbelohdeu

Termometar za pivare

Šifra Poručje merenja Prečnik plašta mm Dužina mm Podela
200462 -10 +100°C 19-20 275 1/1

Termometar za pivare

Termometar za šećerane

Šifra Poručje merenja Prečnik plašta mm Dužina mm Podela
200463 -30 + 40 °C 19-20 275 2/1

Termometar za šećerane

Termometar za sušnice

tip "I"

Šifra Područje merenja Usadni deo mm Prečnik mm Ukupna dužina mm
200464 +40 +220 °C 150 17 170
200465 +40 +300 °C 150 17 230
Podela 2/1 °C, punjen živom.

Termometar za sušnice tip I

Termometar za viskozimetar po Engleru

Šifra Područje merenja Ukupna dužina mm Podela
200466 +10 + 50 °C 220 1/1
200467 +10 + 110 °C 250 1/1
200468 +10 + 150 °C 260 1/1
200469 +10 + 200 °C 300 1/1
200470 +10 + 300 °C 340 1/1
200471 +80 + 350 °C 300 1/1
200472 +100 + 300 °C 300 1/1
200473 +180 + 300 °C 250 1/1
200474 0 + 55 °C 300 1/5
200475 0 + 105 °C 300 1/2

DIN 12785
Metalni prsten, opal skala, punjen živom. Skala učvršćena po Richteru.
Prečnik plašta 6 mm.

Termometar za viskozimetar po Engleru

Termometar za zemlju

Šifra Područje merenja Dubina uranjanja mm Podela
200476 -25 +40 °C 0 1/2
200477 -25 +55 °C 20 1/2
200478 -25 +55 °C 50 1/2
200479 -20 +55 °C 100 1/2
200480 -20 +55 °C 200 1/2
200481 -20 +50 °C 300 1/2
Opal skala, punjen živom, ugao 150° savijen natrag.

Termometar za zemlju