praškaste podloge

Praškaste podloge


Osnovna podloga omogućava rast velikom broju mikroorganizama: peptonska voda, hranljivi agar, hranljivi bujon...
Obogaćena podloga: osnovna podloga sa hranljivim materijama poput krvi, seruma, jaja...
Selektivna podloga: omogućava rast i razmnožavanje određenoj grupi mikroorganizama.

Šifra Naziv Pakovanje
600101

Agar za određivanje ukupnog broja bakterija

500g
1000g
600102

Acinetobakter olovni medijum

500g
600103

Alkalna peptonska voda

500g
600104

Andrade laktoza peptonska voda

100g
500g
600105

Andrade maltoza peptonska voda

100g
600106

Andrade manit peptonska voda

100g
600107

Andrade saharoza peptonska voda

100g
600108

Azid dekstrozni bujon

500g
600109

B.B.E. agar

500g
600110

B.H.I. agar

500g
600111

B.H.I. bujon

500g
600112

Baird Parker agar

100g
500g
600113

Bakteriološki pepton

500g
600114

Bakteriološki agar

500g
600115

Bakteriološki žučni agar

500g
600116

Biggy agar

500g
600117

Baza krvnog agara

100g
500g
600118

Baza za KCN bujon

100g
600119

Bordet Gengou agar

500g
600120

Brilijant zeleni agar

500g
600121

Brilijant zeleni žučni bujon

100g
600122

Cetrimid agar

500g
600123

CLED agar baza

500g
600124

Clostridium difficile agar

500g
600125

Dekstroza

100g
600126

Dekstrozni teluritni agar

100g
500g
600127

DNA za test agar

500g
600128

Ekstrakt kvasca

100g
500g
600129

Endo agar

100g
500g
600130

Eozin metilen plavi agar

100g
600131

Eskulin žučni agar

100g
500g
600132

Eskulin žučni azidni agar

500g
600133

Fenilalanin agar

100g
500g
600134

GC agar

500g
600135

Hranljivi agar

100g
500g
600136

Hranljivi bujon

100g
500g
600137

Hektoen crevni agar

500g
600138

Indol bujon

500g
600139

Kligler gvožđe agar

500g
600140

Kliglerov dvostruki šećer

100g
500g
600141

Kampilobakter beskrvni agar

500g
600142

Kazein kiseli hidrolizat

100g
500g
600143

Kazein pepton

500g
600144

Koagulaza manitol agar

500g
600145

Kolumbija agar baza

500g
600146

Kolumbija CNA

500g
600147

Krompir dekstroza agar

500g
600148

Kvasni ekstrakt

500g
600149

Laktozni bujon

500g
600150

Legionella agar baza

500g
600151

Levine EMB agar

500g
600152

Lowenstein Jensen medijum

500g
600153

Lizin gvožđe agar

500g
600154

MacConkey agar CS

100g
500g
600155

MacConkey bujon

100g
500g
600156

MacConkey sorbitol agar

500g
600157

Maltoza

100g
600158

Manitol slani agar

500g
600159

Metil red Voges Proskauer

100g
600160

Mesni ekstrakt

100g
500g
600161

m-FC agar

500g
600162

m-Entercoccus baza

500g
600163

Middlebrook 7H 10 agar

500g
600164

MIO medijum

500g
600165

Medijum test pokretljivosti

500g
600166

MPO sa hromogenim supstratom

500g
600167

MR-VP

500g
600168

MRS agar

500g
600169

MRS bujon

100g
500g
600170

Mueller Hinton bujon

500g
600171

Mueller Hinton agar

100g
500g
600172

Mueller Kauffman tetrationat

500g
600173

Meso obrađeno enzimima želuca

500g
600174

Palcam agar medijum

500g
600175

Podloga za određivanje pokretljivosti sa ureom i indolom

500g
600176

Podloga za ukupan broj bakterija

100g
500g
600177

Pepton 1

100g
500g
600178

Pepton 4

100g
500g
600179

Peptonska voda

500g
600180

Puferizovana peptonska voda

500g
600181

R2 agar

500g
600182

Rapapport podloga

500g
600183

Rosenova podloga

100g
600184

SS agar

100g
500g
600185

Saburaud dekstrozni agar

100g
500g
600186

Saburaud dekstrozni agar sa hloramfenikolom

500g
600187

Saburaud dekstrozni agar sa hloramfenikolom i aktidionom

500g
600188

Saburaud dekstrozni bujon

500g
600189

Saburaud maltozni agar

100g
500g
600190

Schaedler agar

500g
600191

Schaedler bujon

500g
600192

Selenit bujon

100g
500g
600193

Selenit bujon sa cisteinom

500g
600194

SIM medijum

500g
600195

Simmons citrat

500g
600196

Sladni agar

500g
600197

Sladni ekstrakt

100g
600198

Slani bujon

100g
500g
600199

Soja pepton

500g
600200

Sulfitni agar

500g
600201

T.C.B.S. agar

500g
600202

T.S.N. agar

500g
600203

Tetrationat bujon baza

500g
600204

Tioglikolat bujon

500g
600205

Tioglikolat medijum sa rezazurinom

500g
600206

Todd-Hewitt

500g
600207

Trostruki šećer gvožđe agar

500g
600208

Tributirin agar

boc
600209

Tripton

100g
500g
600210

Tripton soja agar

500g
600211

Tripton soja bujon

500g
600212

Triptozni bujon

500g
600213

Triptozni fosfatni bujon

500g
600214

Triptozni pepton

100g
600215

Urea bazni agar (Kristensenova urea)

100g
500g
600216

Urea bazni bujon

500g
600217

Urea indol bujon

500g
600218

Violet red žučni agar

100g
500g
600219

Violet red glukoza žučni medijum

500g
600220

Violet red laktoza žučni medijum

500g
600221

Vogel Johnson

500g
600222

Willson Blair podloga

100g
500g
600223

X.L.D. Agar

500g
600224

Yersinia selektivna agar baza (CIN)

500g