laboratorijska plastika medicinska plastika

Medicinska plastika


U ponudi:
Petri posude, epruvete, posude za aparate, mikrotube, pipete, pomoćna sredstva...
Oblasti: mikrobiologija, patologija, citologija, farmacija...


1. MIKROBIOLOGIJA


1.1. Petri posude


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800101

Petri posuda ø 90 (sterilna)

50x15 PS
800102

Petri posuda ø 55 (sterilna)

28x14
4x392
PS
800103

Petri posuda ø 35 (sterilna)

60x8
4x480
PS
800104

Petri posuda ø 35, graduisana (sterilna)

60x8
4x480
PS
800105

Petri posuda ø 90 (sterilna), pojedinačno pakovana

100x1
5x100
PS
800106

Petri posuda ø 55 (sterilna), pojedinačno pakovana

50x1
5x50
4x250
PS
800107

Petri posuda ø 35 (sterilna), pojedinačno pakovana

100x1
5x100
4x500
PS1.2. Brisevi


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800108

Komplet za bris (sterilan)

100x1 PS+LDPE
4x100
4x400
drvo, pamuk
800109

“SPEKTALETA - A” - komplet za uzimanje brisa (sterilan)

6x100 PS+HDPE
4x600 pamuk
800110

“SPEKTALETA - B” - komplet za uzimanje brisa (sterilan)

6x100 PS+HDPE
4x600 drvo, pamuk
800111

Štapić za bris

25x200
4x5000
drvo
800112

Bris sterilan (drveni štapić sa namotajem vate, ø 2,5 x 146)

100x1
10x100
8x1000
drvo, pamuk
800113

Bris sterilan (drveni štapić sa namotajem vate, ø 2,8 x 180)

100x1
8x100
8x800
drvo, pamuk
800114

BRIS-sterilan (metalni štapić sa pamučnim namotajem)

100x1
10x100
8x10001.3. Dijagnostika


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800115

“URISPEKT” - sredstvo za bakterijsku dijagnostiku urinarnih infekcija (sterilan)

10x1 PS+PP
50x10 Cled, MacConkey
800116

“URISPEKT EC” - sredstvo za bakterijsku dijagnostiku urinarnih infekcija (sterilan)

10x1 PS+PP
50x10 Cled, MacConkey2. EPRUVETE


2.1. Cilindrične


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800117

Epruveta  ø  8/45, 1 ml

5x1000
2x5000
PS
800118

Epruveta ø10/80, 2 ml

3x1000
2x3000
PS
800119

Epruveta ø11/70, 3 ml

3x1000
2x3000
PS
800120

Epruveta ø12/55, 3 ml

4x500
4x2000
PS
800121

Epruveta ø12/75, 4 ml

3x1000
2x3000
PS
800122

Epruveta ø12/75, 4 ml, polipropilenska

3x1000
2x3000
PP
800123

Epruveta ø13/75, 5 ml

5x1000 PS
800124

Epruveta ø14/100, 8 ml

8x100
4x800
PS
800125

Epruveta ø16/50, 5 ml

2x500
4x1000
PS
800126

Epruveta ø16/100, 10 ml

6x100
4x600
PS
800127

Epruveta ø16/100, 10 ml, polipropilenska

6x100
4x600
PP
800128

Epruveta ø12/55, 3 ml

4x500
4x2000
PS2.2. Konusne


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800129

Epruveta ø16/100, 10 ml, konusna

6x100
4x600
PS
800130

Epruveta ø17/105, 12 ml, konusna

6x100
4x600
PS2.3. Graduisane


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800131

Epruveta ø16/100, 10 ml, graduisana

6x100
2x600
PS
800132

Epruveta ø16/100, 10 ml, konusna, graduisana

6x100
2x600
PS
800133

Epruveta ø17/105, 12 ml, konusna, graduisana

6x100 PS2.4. Zapušači


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800134

Zapušač za epruvetu ø10

6x1000
2x6000
LDPE
800135

Zapušač za epruvetu ø11

6x1000
2x6000
LDPE
800136

Zapušač za epruvetu ø12

6x1000
2x6000
LDPE
800137

Zapušač za epruvetu ø14

3x800
4x2400
LDPE
800138

Zapušač za epruvetu ø16

3x600
4x1800
LDPE
800139

Zapušač za epruvetu ø17

3x600
4x1800
LDPE2.5. Epruvete sa zapušačima


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800140

Epruveta ø10/80, 2 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1
8x100
4x800
PS+LDPE
800141

Epruveta ø11/70, 3 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1
8x100
4x800
PS+LDPE
800142

Epruveta ø12/75, 4 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1
7x100
4x700
PS+LDPE
800143

Epruveta ø14/100, 8 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1
5x100
4x500
PS+LDPE
800144

Epruveta ø16/100, 10 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1
4x100
4x400
PS+LDPE
800145

Epruveta ø17/105, 12 ml, konusna,  sa zapušačem (sterilna)

100x1
4x100
4x400
PS+LDPE
800146

Epruveta ø12/75, 4 ml, sa zapušačem

15x100
2x1500
PS+LDPE
800147

Epruveta ø16/100, 10 ml, sa zapušačem

6x100
4x600
PS+LDPE
800148

Epruveta ø17/105, 12 ml, konusna, sa zapušačem

5x100
4x500
PS+LDPE
800149

Epruveta ø17/105, 12 ml, konusna, graduisana, sa zapušačem (sterilna)

100x1
4x100
4x400
PS+LDPE
800150

Epruveta ø17/105, 12 ml, konusna, graduisana, sa zapušačem

5x100
4x500
PS+LDPE
800151

Epruveta ø16/100, 10 ml, konusna, graduisana, sa zapušačem

6x100
4x600
PS+LDPE2.6. Epruvete sa navojnim zatvaračem


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800152

Epruveta ø14/100, 8 ml, sa navojnim zatvaračem

5x100
4x500
PS+PP
800153

Epruveta ø14/100, 8 ml, sa navojnim zatvaračem (sterilna)

100x1
5x100
4x500
PS+PP
800154

Epruveta ø16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem

5x100
4x500
PS+PP
800155

Epruveta ø16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem (sterilna)

100x1
4x100
4x400
PS+PP
800156

Epruveta ø16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem, graduisana

5x100
4x500
PS+PP
800157

Epruveta ø25/95, 30 ml, sa navojnim zatvaračem, polistirolska

10x50 PS+PP
800158

Epruveta ø25/95, 30 ml, sa navojnim zatvaračem, polipropilenska, (sterilna)

20x10
4x200
PP
800159

Epruveta ø30/115, 50 ml, konusna, sa navojnim zatvaračem, graduisana, polipropilenska (sterilna)

125x1
4x125
PP
800160

Epruveta ø30/115, 50 ml, konusna, sa navojnim zatvaračem, graduisana, polistirolska (sterilna)

125x1
4x125
PS+PP
800161

Epruveta ø30/115, 50 ml, konusna sa stopom i navojnim zatvaračem, graduisana, polipropilenska (sterilna)

125x1
4x125
PP
800162

Epruveta ø30/115, 50 ml, konusna sa stopom i navojnim zatvaračem, graduisana, polistirolska (sterilna)

125x1
4x125
PS+PP
800163

Epruveta ø30/115, 50 ml, konusna sa stopom i navojnim zatvaračem, graduisana, polipropilenska

2x200
2x400
PP
800164

Epruveta ø30/115, 50ml, konusna, sa stopom, bez zatvarača, graduisana, polistirolska

2x200
2x400
PS
800165

Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem, polipropilenska

5x100
4x500
PP2.7. Zvezdaste


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800166

Epruveta zvezdasta ø11/70, 3 ml, transparentna

3x1000
2x3000
PS
800167

Epruveta zvezdasta ø11/70, 3 ml, žuta

3x1000
2x3000
PS
800168

Epruveta zvezdasta ø11/70, 3 ml, plava

3x1000
2x3000
PS
800169

Epruveta zvezdasta ø11/70, 3 ml, crvena

3x1000
2x3000
PS
800170

Epruveta zvezdasta ø12/75, 4 ml, transparentna

3x1000
2x3000
PS
800171

Epruveta zvezdasta ø12/75, 4 ml, žuta

3x1000
2x3000
PS
800172

Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, plava

3x1000
2x3000
PS
800173

Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, crvena

3x1000
2x3000
PS3. POSUDE ZA APARATE


3.1. Biohemija, uzorci


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800174

Posuda za probe za aparat “Impact”

3x1000
4x3000
PP
800175

Posuda za probe za aparat “Express”

5x1000
2x5000
PS
800176

Posuda za probe za aparat “Monarch”

3x1000
2x3000
PS+LDPE
800177

Posuda za probe za aparat “Hitachi”

4x500
4x2000
PS
800178

Posuda za probe za aparat “Technicon,"  0,5 ml

3x1000
2x3000
PS
800179

Posuda za probe za aparat “Astra”, “Technicon” 1,5 ml

3x1000
2x3000
PS
800180

Posuda za probe za aparat “Menarini”

5x1000
4x5000
PS
800181

Mikroposuda za probe za aparat “Express”

3x1000
4x3000
PS
800182

Posuda za probe za aparat “Monarch” bez poklopca

4x1000
2x4000
PS
800183

Posuda za probe AMP

3x1000
4x3000
PS
800184

Posuda za probe za aparat “Alsyon”

3x1000
4x3000
PS3.2. Biohemija, reakcione


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800185

Segment rotora za aparat “Menarini”

38x8 PS
800436

Kiveta za “Express”

800
4x800
PMMA
800186

Rotor  “M”

9x16 PMMA3.3. Koagulacija


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800187

Fibrintajmer kiveta sa opiljkom za aparat “Behring”

2x500
4x1000
PS, čelik
800188

Kiveta sa opiljkom za koagulomatar "BCT"

12x250
4x3000
PS, Prohrom
800189

Nosač kiveta za koagulometar "BCT"

10x1 Prohrom.žica3.4. Hematologija


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800190

Posuda za brojač “Coulter”

16x50
2x800
PS+LDPE
800191

Posuda za brojač “Coulter” (sterilna)

250x1
4x250
PS+LDPE
800192

Posuda za brojač trombocita

2x400
2x800
HDPE+PP3.5. Elektroliti


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800193

Posuda za aparat “Striptec”, 30 ml

600 PS3.6. Fotometrija


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800194

Kiveta za fotometriranje 1 x 1 cm, 4,5 ml

100x10
4x1000
PMMA3.7. Ostalo


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800195

Kiveta za centrifugu “Petalfugu”

/ PS4. POSUDE


4.1. Za uzorke


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800196

Posuda za urin, 75 ml (sterilna)

500x1 PS+LDPE
800197

Posuda za urin, 75 ml

28x20 PS+LDPE
800198

Posuda za urin, 75ml, sterilna (u kutiji )

360x1 PS+LDPE
800199

Posuda za feces, bela

1x400
4x400
PS+PP
800200

Posuda za feces (sterilna)

100x1
3x100
4x300
PS+PP
800201

Posuda za feces, transparentna sa belim poklopcem

1x400
4x400
PS+PP
800202

Posuda za feces, bela sa crvenim poklopcem

1x400
4x400
PS+PP
800203

Posuda za feces, transparentna sa crvenim poklopcem

1x400
4x400
PS+PP
800204

Posuda za feces, transparentna sa crvenim poklopcem (sterilna)

100x1
3x100
4x300
PS+PP
800205

Posuda za feces, transparentna sa belim poklopcem (sterilna)

100x1
3x100
>4x300
PS+PP
800206

Fiola po “Beckman”-u, 16 ml

3x500 PP
800207

Posuda za sputum, 30 ml (sterilna)

150x1
5x150
PS+LDPE
800208

Posuda za uzorkovanje, 15 ml

4x100
4x400
PS+PP
800209

Posuda za uzorkovanje, 15 ml (sterilna)

100x1
3x100
4x300
PS+PP
800210

Posuda za uzorke sa poklopcem, 48 ml (sterilna)

22x40 PS+LDPE4.2. Za preparate


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800211

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa belim poklopcem

150 PS+PP
800212

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa crnim poklopcem

150 PS+PP
800213

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa belim poklopcem (sterilna)

150 PS+PP
800214

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, bela

150 PS+PP
800215

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, oranž

150 PS+PP
800216

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa zelenim poklopcem

150 PS+PP
800217

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa crvenim poklopcem

150 PS+PP
800218

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa žutim poklopcem

150 PS+PP
800219

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa plavim poklopcem

150 PS+PP
800220

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa rezedo poklopcem

150 PS+PP4.3. Čaše


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800221

Višenamenska čaša, 30 ml

20x18
4x360
PS
800222

Višenamenska čaša, 30 ml, graduisana

20x18
4x360
PS
800223

Višenamenska čaša, 75 ml, graduisana

28x20 PS
800224

Višenamenska čaša, 75 ml, graduisana, sa poklopcem

28x20 PS+LDPE5. MIKROTUBE


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800225

Mikrotuba “Beckman”, 0,25 ml

5x1000
4x5000
LDPE
800226

Mikrotuba “Akes-enzim”, 0,5 ml

5x1000
4x5000
PP
800227

Mikrotuba “Eppendorf”, 1,5 ml

4x500
4x2000
PP
800228

Mikrotuba “Eppendorf”,1,5 ml, sterilna

1x5
20x5
12x100
4x1200
PP
800229

Mikrotuba “Akes-enzim”, 0,5 ml, sterilna

1x5
20x5
30x100
4x3000
PP6. NASTAVCI


6.1. Nesterilni


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800230

Nastavak za automatsku pipetu, 5-100 ml ( žuti* )

8x1000
4x8000
PP
800231

Nastavak za automatsku pipetu, 5-200 ml (“Gilson”- žuti )

8x1000
4x8000
PP
800232

Nastavak za automatsku pipetu, 5-250 ml (“Oxford”- beli )

5x1000
4x5000
PP
800233

Nastavak za automatsku pipetu, 100-1000 ml ( plavi**)

5x500
4x2500
PP
800234

Nastavak “Beckman”

4x1000
4x4000
PP
800235

Nastavak za automatsku pipetu, 1000-5000 ml (“LS”)

40x10
4x400
PP
800236

Nastavak za automatsku pipetu, 1000-10000 ml (“Oxford”)

30x10
4x300
PP6.2. Sterilni


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800237

Nastavak za automatsku pipetu, 5-100 ml (žuti*, sterilan)

50x1
15x50
8x750
PP
800238

Nastavak za automatsku pipetu, 5-200 ml, ("Gilson” - žuti, sterilan)

50x1
15x50
8x750
PP
800239

Nastavak za automatsku pipetu,100-1000 ml (plavi**, sterilan)

50x1
10x50
8x500
PP7. MIKROPLOČE


7.1. Nesterilne


PS
Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800240 “U” mikroploča sa poklopcem 100x1
2x100
800241 “V” mikroploča sa poklopcem 100x1
2x100
PS
800242 “F” mikroploča sa poklopcem 100x1
2x100
PS7.2. Sterilne


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800243 “U” mikroploča sa poklopcem (sterilna) 100x1
2x100
PS
800244 “V” mikroploča sa poklopcem (sterilna) 100x1
2x100
PS
800245 “F” mikroploča sa poklopcem (sterilna) 100x1
2x100
PS7.3. Nesterilne, bez poklopcae


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800246 “U” mikroploča bez poklopca 100x1
2x100
PS
800247 “V” mikroploča bez poklopca 100x1
2x100
PS
800248 “F” mikroploča bez poklopca 100x1
2x100
PS8. PIPETE


8.1. Sedimentacija eritrocita


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800249 “SEDISPEKT” - komplet za određivanje brzine sedimentacije eritrocita, (pipeta, klip, podmetač) 10x100
4x1000
PS+LDPE9. CITOLOGIJA, PATOLOGIJA


9.1. Ginekologija


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800250 Spekulum “M” (sterilan) 25x1
4x25
PS9.2. Patologija


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800251 Nosač parafinskog tkivnog bloka 6x500
2x3000
PP10. POMOĆNA SREDSTVA


10.1. Merice


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800252 Merice za praškaste materijale, 0,645 ml 15x100
4x1500
PP
800253 Merice za praškaste materijale, 0,045 ml 15x100
4x1500
PP10.2. Pomoćni pribor


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800254 Špatula plastična 10x100
4x1000
PS bojeni
800255 Špatula plastična (sterilna) 10x100
4x1000
PS bojeni
800256 Špatula plastična (sterilna), pojedinačno pakovanje 100x1
5x100
4x500
PS bojeni
800257 Lanceta krvna (sterilna) 250x1
30x250
4x7500
Spec.čelik
800258 Lanceta za kožne probe (sterilna) 250x1
30x250
4x7500
Spec.čelik
800259 Štapić za mešanje uzoraka (sterilan) 50x25
4x1250
PS10.3. Zapušači gumeni


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800260 Zapušač ø 14,5/20 10x100
4x1000
Med.guma
800261 Zapušač ø 16,5/20 10x100
4x1000
Med.guma
800262 Zapušač ø 27/30 5x100 Med.guma10.4. Aluminijumski poklopci


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800263 Aluminijumski poklopac za infuzione rastvore (bez navoja) 3x500 Aluminijum10.5. Kese


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800264 Kese sa ispusnim ventilom, 2 l  (L=90 cm) 1x5
6x5
4x30
PVC
800265 Kese sa ispusnim ventilom, 2 l (L=90 cm, sterilna) / PVC
800266 Nosač kese za krevet 5 Prohrom10.6 Pločice za aglutinaciju


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800437 Pločica za određivanje krvne grupe (12 x 4 cm) 14x25 Klirit
800267 Pločica za odre|ivanje Rh-D antigena sa mrežom (30 x 30 cm) 5x5 Klirit11. NAMENSKI PROIZVODI


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800268 RID – ploča 16x35 PS
800269 Nosač podloge za helikobakter test 40x25
2x1000
PS
800270 Soda lime 4 kg /12. HIGIJENA


12.1. Rukavice


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800271 Rukavice higijenske 50x100 LDPE12.2. Vreće


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800272 Vreća (400 x 700 x 0,04), zelena 10x100 LDPE
800273 Vreća (500 x 800 x 0,05), zelena 10x100 LDPE
800274 Vreća (600 x 1100 x 0,05), zelena 10x100 LDPE
800275 Vreća (600 x 1100 x 0,06), zelena 10x100 LDPE
800276 Vreća (600 x 1100 x 0,08), zelena 10x100 LDPE13. PROIZVODI OD ŽICE


13.1. Korpe za mašinsko pranje posuđa


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800277 Korpa žičana za pranje laboratorijskog posuđa za mašinu “Newmatic” 540/4 4 Prohrom
800278 Poklopac za korpu kat. br. 0152 4 Prohrom
800279 Držač poklopca za kat. br. 0153 4 Prohrom
800280 Korpa žičana za pranje laboratorijskog posuđa za mašinu “Newmatic” 540/2 2 Prohrom
800281 Poklopac za korpu kat. br. 0155 2 Prohrom
800282 Držač poklopca za kat. br. 0156 2 Prohrom
800283 Korpa žičana za pranje laboratorijskog posuđa za mašinu “EI” 1 Prohrom13.2. Korpe za laboratorijsko posuđe


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800284 Korpa žičana 120 x 140 x 170, R14 1 Prohrom
800285 Korpa žičana 135 x 135 x 150, R14 1 Prohrom
800286 Korpa žičana 100 x 100 x 130, R10 1 Prohrom
800287 Korpa žičana 160 x 160 x 140, R10 1 Prohrom
800288 Korpa žičana 160 x 160 x 140,  R14 1 Prohrom
800289 Korpa žičana 190 x 190 x 150,  R14 1 Prohrom
800290 Korpa žičana 250 x 250 x 200, R14 1 Prohrom
800291 Korpa žičana 200 x 200 x 180, R5,5 1 Prohrom
800292 Korpa žičana 250 x 350 x 50,   R14 1 Prohrom
800293 Korpa žičana 130 x 130 x 160, R10 1 Prohrom13.3. Korpe cilindrične


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800294 Korpa cilindrična sa ručicom ø 180 x 180, R10 1 Prohrom
800295 Korpa cilindrična sa ručicom ø 190 x 190, R10 1 Prohrom13.4. Nosači vreća


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800296 Nosač vreća, standardni h = 92 cm 1 Čelik plastif.
800297 Nosač vreća, standardni h = 42 cm 1 Čelik plastif.13.5. Nosači boca


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800298 Nosač boca za infuzione rastvore do 250 ml 5 Prohrom
800299 Nosač boca za infuzione rastvore do 500 ml 5 Prohrom
800300 Nosač boca za infuzione rastvore do 1000 ml 5 Prohrom
800301 Nosač boca za infuzione rastvore do 2000 ml 5 Prohrom13.6. Nosiljke


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800302 Nosiljka za infuzione rastvore, 20 x 500 ml 1 Pocink. žica
800303 Nosiljka za infuzione rastvore, 9 x 1000 ml 1 Pocink. žica
800304 Nosiljka za infuzione rastvore, 30 x 125 ml 1 Pocink. žica14. STALCI


14.1. Stalci razni


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800305 Stalak za sedimentaciju “SEDISPEKT”, graduisan, 10 RM 6
4x6
ABS
800306 Stalak za sedimentaciju po “Westergreen” - u 8 Metal, guma, ABS
800307 Stalak za automatske pipete, 6 RM 2
8x2
Klirit bojeni
800308 Stalak za posudu brojača “Coulter”, 40 RM (8x5) 2
10x2
Klirit transparentni
800309 Stalak za posude za urin, 10 RM (5 x 2) 2
10x2
Klirit transparentni
800310 Stalak za posude za urin, 12 RM (4 x 3) 2
10x2
Klirit transparentni
800311 Stalak za posude za urin, 24 RM (6 x 4) 2
7x2
Klirit transparentni
800312 Stalak za posude za feces, 40 RM (8 x 5) 2
10x2
Klirit transparentni
800313 Stalak za mikrotube “Akes-enzim”, 96 RM (12x8) 4
7x4
Klirit transparentni
800314 Stalak za mikrotube “Eppendorf” 1,5 ml, 48 RM (8x6) 4 Klirit transparentni
800315 Stalak za mikrotube “Eppendorf” 1,5 ml, 48 RM (8x6) 4 Klirit transparentni
800316 Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 48 RM (8x6) 1 Klirit transparentni
800317 Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 96 RM (12x8) 4 Klirit transparentni
800318 Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 48 RM (12x4) 6
7x6
Klirit transparentni
800319 Stalak za “URISPEKT”, 12 RM (6 x 2) 4
10x4
Klirit transparentni
800320 Stalak za posude za probe “Express”, 100 RM 4
10x4
Klirit transparentni
800321 Stalak za posude za probe “Menarini”, 100 RM 4 Klirit transparentni
800322 Stalak za posude za probe “Monarch”, 100 RM 4
10x4
Klirit transparentni
800323 Stalak za bojenje preparata,  20 RM / Prohr. žica
800324 Stalak za sušenje preparata, 20 RM / Prohr. lim
800325 Stalak za vodeno kupatilo 72 RM (12 x 6), ø18 1
8x1
Klirit transparentni
800326 Stalak za vodeno kupatilo 48 RM (8 x 6), ø20 1
8x1
Klirit transparentni
800327 Stalak za vodeno kupatilo 35 RM (7 x 5), ø25 1
8x1
Klirit transparentni14.2. Stalci za epruvete, klirit


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800328 Stalak standardni, 24 RM (8 x 3), ø18 4
10x4
Klirit transparentni
800329 Stalak standardni, 36 RM (12 x 3), ø18 2
10x2
Klirit transp.
800330 Stalak standardni, 48 RM (12 x 4), ø18 2
10x2
Klirit transparentni
800331 Stalak standardni, 60 RM (12 x 5), ø18 2
7x2
Klirit transparentni
800332 Stalak standardni, 96 RM (12 x 8), ø18 1
10x1
Klirit transparentni
800333 Stalak standardni, 96 RM (16 x 6), ø18 1
10x1
Klirit transparentni
800334 Stalak standardni, 48 RM (8 x 6), ø13 4
7x4
Klirit transparentni
800335 Stalak standardni, 96 RM (12 x 8), ø13 2
10x2
Klirit transparentni
800336 Stalak standardni, 100 RM (10 x 10), ø 13 1
10x1
Klirit transparentni
800337 Stalak standardni, 112 RM (14 x 8), ø13 2
7x2
Klirit transparentni
800338 Stalak standardni, 16 RM (8 x 2), ø13 6
10x6
Klirit transparentni
800339 Stalak standardni, 24 RM (8 x 3), ø13 6
7x6
Klirit transparentni
800340 Stalak standardni, 50 RM (10 x 5), ø13 3
10x3
Klirit transparentni
800341 Stalak standardni, 100 RM (20 x 5), ø13 1
10x1
Klirit transparentni14.3. Stalci za epruvete ø16/50, klirit


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800342 Stalak za epruvete ø16/50, 24 RM (12 x 2) 6
10x6
Klirit transparentni
800343 Stalak za epruvete ø16/50, 36 RM (12 x 3) 4
10x4
Klirit transparentni
800344 Stalak za epruvete ø16/50, 48 RM (12 x 4) 4
10x4
Klirit transparentni
800345 Stalak za epruvete ø16/50, 96 RM (12 x 8) 2
10x2
Klirit transparentni14.4. Stalci za epruvete ø30/115, klirit


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800346 Stalak za epruvetu ø30/115, 12 RM (4 x 3) 3
10x3
Klirit transparentni
800347 Stalak za epruvetu ø30/115, 24 RM (8 x 3) 2
7x2
Klirit transparentni
800348 Stalak za epruvetu ø32, 10 RM (5 x 2) 3
10x3
Klirit transparentni14.5. Stalci za epruvete, žica


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800349 Stalak standardni, 50 RM (10 x 5), 8 13 4
10x4
Proh. žica
800350 Stalak standardni, 36 RM (9 x 4), 8 18 4
10x4
Proh. žica
800351 Stalak standardni, 48 RM (12 x 4), 8 18 4
7x4
Proh. žica
800352 Stalak standardni, 96 RM (12 x 8), 8 18 2
7x2
Proh. žica
800353 Stalak standardni, 96 RM (12 x 8), 8 27 1
7x1
Proh. žica
800354 Stalak standardni, 24 RM (6 x 4), 8 22 4
10x4
Proh. žica
800355 Stalak standardni, 24 RM (6 x 4), 8 18 8
7x8
Proh. žica14.6. Stalci za epruvete ø 12/55, klirit


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800356 Stalak za epruvetu ø12/55, 24 RM (8 x 3 ) 8
10x8
Klirit transparentni
800357 Stalak za epruvetu ø12/55 36 RM (12 x 3) 8
10x8
Klirit transparentni
800358 Stalak za epruvetu ø12/55 50 RM (10 x 5) 6
10x6
Klirit transparentni15. AMBALAŽA ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU


15.1. Fiole


Šifra Naziv Dimenzije Materijal
800359 Fiola za tablete, sa poklopcem, ø22,5/55 (15 ml, bela) 2x400
2x800
PP+HDPE
800360 Fiola za tablete, sa poklopcem, ø18/100 (20 ml, bela) 2x400
2x800
PP+HDPE
800361 Fiola za tablete, sa poklopcem, ø23/86 (29,5 ml, bela) 2x600
2x1200
PP+HDPE
800362 Fiola za tablete, sa poklopcem, ø30/55 (33 ml, bela) 2x400
2x800
PP+HDPE
800363 Fiola za tablete, sa poklopcem, ø40/80 (85 ml, bela) 2x200
2x400
PP+HDPE
800364 Fiola za tablete, sa navojnim poklopcem, ø11/73 (4,5 ml, bela) 4x500
2x2000
PP
800365 Fiola za tablete, sa navojnim poklopcem, ø11/73 (4,5 ml, crvena) 4x500
2x2000
PP
800366 Fiola za tablete, sa poklopcem, ø30/75 (45 ml, bela) 2x300
2x600
PE+HDPE