laboratorijsko staklo proizvodi

Laboratorijsko staklo


U ponudi:
birete, boce, čaše, cilindri, epruvete, hladila, levci, tikvice, piknometri, pipete, petri zdele, stakleni elementi i ostalo laboratorijsko staklo.

(Mikro) Bireta po Bangu

sa postoljem, kosa teflon ili staklena slavina sa Schellbach crtom

Šifra Sadržaj ml Podela
100100 1 0,01
100101 2 0,01
100102 5 0,02
100103 10 0,02

bireta po bangu 1


(Mikro) Bireta po Bangu

ravna teflon ili staklena slavina, sa Schellbach crtom

Šifra Sadržaj ml Podela
100104 1 0,01
100105 2 0,01
100106 5 0,02
100107 10 0,02

bireta po bangu 2


Bireta automatska po Pelletu

sa međupipcem, sa Schellbach crtom, sa teflonskom ili staklenom slavinom, gumenom pumpicom i bocom 2000 ml

bela
Šifra Sadržaj ml Podela
100108 10 0,02
100109 10* 0,05
100110 25 0,05
100111 25* 0,1
100112 50 0,1
100113 100* 0,2
* nije po DIN-u

braon
Šifra Sadržaj ml Podela
100114 10 0,02
100115 10* 0,05
100116 25 0,05
100117 25* 0,1
100118 50 0,1
100119 100* 0,2
* nije po DIN-u

bireta po pelletu

Bireta po Mohru

sa bočnom teflon ili staklenom slavinom sa Schellbach crtom

Šifra Sadržaj ml Podela Ukupna dužina
100123 10 0,02 780
100124 25 0,05 780
100125 50 0,1 780

bireta po moru 1


Bireta po Mohru

sa ravnom teflon ili staklenom slavinom sa Schellbach crtom

Šifra Sadržaj ml Podela Ukupna dužina
100127 10 0,02 780
100128 25 0,05 780
100129 50 0,1 780

bireta po moru 2

Boca kapaljka

sa pipetom

svetla
Šifra Sadržaj ml
100130 50
100131 100

braon
Šifra Sadržaj ml
100132 50
100133 100

Boca kapaljka

Boca po Woulffu

sa dva grla i NB

Šifra Sadržaj ml NB
100134 500 19/26
100135 1000 24/29
100136 2000 29/32
100137 5000 34/35

Boca po Woulffu

Boca reagens

sa NB čepom, svetla ili tamna

Šifra Sadržaj ml NB
100138 10 10/13
100139 25 12,5/14
100140 50 14,5/15
100141 100 14,5/15
100142 200 19/26
100143 250 19/26
100144 500 24/29
100145 750 24/29
100146 1000 29/32
100147 2000 29/32
100148 3000 29/32
100149 5000 45/40
100150 10000 60/46
100151 25000 60/46

Boca reagens

Boca sisaljka

vakuum

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Visina mm
100152 100 65 135
100153 250 85 155
100154 500 105 185
100155 1 000 135 230
100156 2 000 166 255

Boca sisaljka


Boca za destilovanu vodu

staklena

Šifra Sadržaj ml NB
100157 2000 29/32
100158 5 000 29/32
100159 10 000 29/32
100160 25 000 29/32

Boca za destilovanu vodu

Boca za birete

Šifra Sadržaj ml NB
100161 2000 29/32

Boca za birete

Boca za prah

sa NB čepom

Šifra Sadržaj ml NB
100162 25 19/17
100163 50 24/20
100164 100 29/22
100165 250 34,5/35
100166 500 45/40
100167 1000 60/46
100168 2000 85/55
100169 5000 85/55

Boca za prah

Boca za pranje gasova po Drechselu

bez filtera
Šifra Sadržaj ml
100170 100
100171 250
100172 500

sa filterom
Šifra Sadržaj ml
100173 500
100174 1000
100175 2000

Boca za pranje gasova po Drechselu


Boca za serum (barit)

negraduisana
Šifra Sadržaj ml Grlo Prečnik mm Visina tela mm
100176 2000 29/32 133 210
100177 5000 45/40 181 286
100178 5000 52/45 181 286
100179 5000 Ø 60/90 181 286
100180 10000 45/40 227 353
100181 10000 52/45 227 353
100182 10000 Ø 60/90 227 353

graduisana
Šifra Sadržaj ml Grlo Podela
100183 2000 29/32 100/1
100184 5000 45/40 500/1
100185 5000 52/45 500/1
100186 5000 Ø 60/90 500/1
100187 10000 45/40 1000/1
100188 10000 52/45 1000/1
100189 10000 Ø 60/90 1000/1

Boca za serum barit

Čaša laboratorijska

niska forma, sa izlivom

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm Visina mm
100190 5 22 31
100191 10 26 36
100192 25 34 48
100193 50 42 59
100194 100 51 71
100195 150 58 81
100196 250 69 95
100197 400 80 110
100198 600 90 126
100199 800 98 136
100200 1000 106 148
100201 2000 132 185
100202 3000 152 210
100203 5000 170 270
100204 10000* 217 350
DIN 12331, ISO 3819
* nije po DIN-u i ISO

Čaša laboratorijska niska

Čaša laboratorijska

visoka forma, sa izlivom

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm Visina mm
100205 5 18 34
100206 10 24 48
100207 25 30 58
100208 50 38 69
100209 100 47 85
100210 150 53 95
100211 250 62 112
100212 400 72 130
100213 600 82 148
100214 800 86 170
100215 1000 95 180
100216 2000 120 240
100217 3000 135 280
100218 5000 157 320
DIN 12331, ISO 3819

Čaša laboratorijska visoka

Cilindar graduisan

niska forma

Šifra Sadržaj ml Visina mm Podela ml
100219 5 60 0,2
100220 10 80 0,2
100221 25 100 0,5
100222 50 130 1
100223 100 160 2
100224 250 190 5
100225 500 215 10
100226 1000 280 20
100227 2000 325 20
100228 3000 400 50
100229 5000 475 100

Cilindar graduisan niska forma

Cilindar graduisan

visoka forma

Šifra Sadržaj ml Visina mm Podela ml
100130 5 105 0,1
100131 10 140 0,2
100132 25 170 0,5
100133 50 200 1
100134 100 260 1
100135 250 335 2
100136 500 390 5
100137 1000 440 10
100138 2000 500 20
100139 3000 520 2
100140 5000 650 5
DIN 12680, ISO 4788

Cilindar graduisan visoka forma

Cilindar za kolorimetrijsku analizu vode po Nessleru

visoka forma

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm Visina mm Oznaka kod ml
100144 50 24 180 50
100145 100 32 220 100
100146 100 32 220 50 i 100

Cilindar za kolorimetrijsku analizu vode po Nessleru

Cilindar za mućkanje

graduisan, sa staklenim zapušačem

Šifra Sadržaj ml NB Podela ml
100147 5 10/19 0,1
100148 10 10/19 0,2
100149 25 14/23 0,5
100150 50 19/26 1
100151 100 24/29 1
100152 250 29/32 2
100153 500 34/35 5
100154 1000 29/32 10
100155 2000 34/35 20
DIN 12680, ISO 4788

Cilindar za mućkanje

Čep šuplji

zatvoreni

Šifra NB
100156 5/13
100157 7/16
100158 10/19
100159 12/21
100160 14/23
100161 19/26
100162 24/29
100163 29/32
100164 34/35
100165 45/40

Čep šuplji zatvoreni

Durham cevčica

Šifra Prečnik x dužina mm
100166 5 x 28
100167 6 x 30
100168 6 x 40
100169 6 x 50
100170 8 x 40

Durham cevčica

Eksikator

sa tubusom

Šifra Prečnik mm NB
100171 100 24/29
100172 150 24/29
100173 200 24/29
100174 250 24/29
100175 300 24/29

Eksikator

Ekstraktor za Soxhlet aparat

Šifra Sadržaj ml NB - L NB - J Spoljni prečnik mm Dužina tuljka mm
100176 30 29/32 29/32 32 80
100177 70* 34/35 29/32 38 100
100178 100 45/40 29/32 48 94
100179 150* 45/40 29/32 48 125
100180 200* 45/40 29/32 50 158
100181 250 45/40 29/32 50 205
100182 500 60/46 29/32 65 230
100183 1000 71/51 29/32 75 315
DIN 12602
* nije po DIN-u

Ekstraktor za Soxhlet

Epruveta bez ruba (bakteriološka)

Šifra Prečnik x dužina mm
100184 10 x 80
100185 10 x 100
100186 12* x 75
100187 12 x 100
100188 13* x 100
100189 13* x 130
100190 14* x 75
100191 14* x 100
100192 14 x 130
100193 16* x 100
100194 16 x 160
100195 18 x 180
100196 20* x 80
100197 20 x 180
100198 20* x 200
100199 20* x 250
100200 25* x 100
100201 25* x 200
100202 25* x 250
100203 30 x 200
100204 30* x 250
100205 40 x 200
DIN 12395
* nije po DIN-u

Epruveta bez ruba bakteriološka

Epruveta sa rubom (hemijska)

Šifra Prečnik x dužina mm
100206 10 x 80
100207 10 x 100
100208 12* x 75
100209 12 x 100
100210 13* x 100
100211 13* x 130
100212 14* x 75
100213 14* x 100
100214 14 x 130
100215 16* x 100
100216 16 x 160
100217 18 x 180
100218 20* x 80
100219 20 x 180
100220 20* x 200
100221 20* x 250
100222 25* x 100
100223 25* x 200
100224 25* x 250
100225 30 x 200
100226 30* x 250
100227 40 x 200
DIN 12395
* nije po DIN-u

Epruveta sa rubom hemijska

Epruveta sa nastavkom za sisanje

Šifra Prečnik mm Dužina mm
100228 15 x 125
100229 16 x 150
100230 18 x 150
100231 20 x 150
100232 22 x 175
100233 26 x 200

Epruveta sa nastavkom za sisanje

Epruveta za određivanje stiništa

ASTM D 97

Šifra Prečnik mm   Dužina mm Oznaka kod mm
100234 32 - 34 x 120 54 ± 2

Epruveta za određivanje stiništa

Epruveta za centrifugu

sa rubom, negraduisana

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm Visina mm
100235 10 16 90
100236 12 16 100
100237 15 16 120

Epruveta za centrifugu 1

Epruveta za centrifugu

sa rubom, graduisana

Šifra Sadržaj ml Podela ml Visina mm
100238 10 0,2 90
100239 12 0,2 100
100240 15 0,2 120

Epruveta za centrifugu 2

Epruveta za centrifugu

kruškasta

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm Visina mm Podela na području merenja ml
100241 100 58 157-160 0 - 1,5 ml 0,1
1,5 - 5 ml 0,5
5 - 10 ml 1,0
10 - 25 ml 5,0
ASTM D 96 25 - 100 ml 25,0

Epruveta za centrifugu kruškasta

Epruveta za centrifugu

sa okruglim dnom, negraduisana

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm Visina mm
100242 10 17 98
100243 25 26 98
100244 50 34 98
100245 100 46 98
100246 250 65 130

Epruveta za centrifugu 3

Filter guč

Šifra Sadržaj ml Prečnik pločice mm Visina mm
100247 8 20 41
100248 15 25 51
100249 30 30 60
100250 50 50 60
Filteri se izrađuju sa porozitetom B-0, B-1, B-2, B-3 i B-4

Filter guč

Filter nuč

Šifra Sadržaj ml Prečnik pločice mm Visina
100251 50 35 142
100252 60 40 150
100253 125 60 180
100254 500 90 263
100255 1000 120 308
Filteri se izrađuju sa porozitetom B-0, B-1, B-2, B-3 i B-4

Filter nuč

Hladilo po Allihnu

Šifra Dužina plašta mm Prečnik plašta mm
100256 160 30
100257 250 40
100258 300* 40
100259 400* 40
100260 500* 40
100261 600* 40
100262 800* 40
DIN 12581
* nije po DIN-u

Hladilo po Allihnu

Hladilo po Allihnu

sa NB-J

Šifra Dužina plašta mm NB - J
100263 160* 14/23
100264 160 19/26
100265 200* 14/23
100266 200* 29/32
100267 250 29/32
100268 300* 14/23
100269 300* 29/32
100270 400* 29/32
100271 600* 29/32
100272 800* 29/32
DIN 12581
* nije po DIN-u

Hladilo po Allihnu 2

Hladilo po Allihnu

sa NB-J+L

Šifra Dužina plašta mm NB - J + L
100273 160* 14/23
100274 160 19/26
100275 200* 14/23
100276 200* 29/32
100277 250 29/32
100278 300* 14/23
100279 300* 29/32
100280 400* 29/32
100281 600* 29/32
100282 800* 29/32
DIN 12581
* nije po DIN-u

Hladilo po Allihnu 3

Hladilo po Liebigu

Šifra Dužina plašta mm Prečnik plašta mm
100283 100 20
100284 160 20
100285 200 24
100286 250 24
100287 300 24
100288 400 24
100289 500* 24
100290 600* 24
100291 700* 32
100292 800* 32
100293 900* 32
100294 1000* 32
DIN 12576
* nije po DIN-u

Hladilo po Liebigu

Hladilo po Liebigu

sa NB-J

Šifra Dužina plašta mm NB - J
100295 100 14/23
100296 160 14/23
100297 160 19/26
100298 200* 14/23
100299 250* 14/23
100300 250 19/26
100301 250 29/32
100302 300* 29/32
100303 400 29/32
100304 500* 29/32
100305 700* 29/32
DIN 12576
* nije po DIN-u

Hladilo po Liebigu 2

Hladilo po Liebigu

sa NB-J+L

Šifra Dužina plašta mm NB - J + L
100306 100 14/23
100307 160 14/23
100308 160 19/26
100309 200* 14/23
100310 250* 14/23
100311 250 19/26
100312 250 29/32
100313 300* 29/32
100314 400 29/32
100315 500* 29/32
DIN 12576
* nije po DIN-u

Hladilo po Liebigu 3

Hladilo vazdušno

Šifra Visina mm Prečnik cevi mm
100316 460 11
100317 660 11
100318 760 11
100319 860 11
100320 960 11

Hladilo vazdušno

Hladilo vazdušno

sa NB-J

Šifra NB - J Visina mm Prečnik cevi mm
100317 14/23 460 11
100318 14/23 660 11
100319 19/26 760 11
100320 24/29 860 11
100321 29/32 960 11

Hladilo vazdušno 2

Hladilo za Soxhlet aparat (po Dimrothu)

Šifra Sadržaj ekstraktora ml Dužina plašta mm NB - J
100322 30 250 29/32
100323 70 250 34/35
100324 100 250 45/40
100325 150 250 45/40
100326 200 300 45/40
100327 250 300 45/40
100328 500 400 60/46
100329 1000 400 71/51

Hladilo za Soxhlet aparat

Lampa špirit

Šifra Sadržaj ml Prečnik lampe mm Visina mm
100330 100 73 103

Lampa špirit

Levak po Buechner-u

Šifra Sadržaj ml Prečnik filter papira mm
100331 70 45
100332 125 55
100333 220 70
100334 500 90
100335 1 000 110 1

Levak po Buechner-u

Levak po Imhoff-u

Šifra Sadržaj ml Prečnik levka mm Visina mm
100336 1000 12 465

Levak po Imhoff-u

Levak po Squibbu

sa teflon slavinom

Šifra Sadržaj ml Dužina cevi mm Prečnik cevi mm Čep NB
100337 25* 60 7 12/21
100338 50 60 9 19/26
100339 100 60 9 19/26
100340 150* 60 9 19/26
100341 250 60 10 29/32
100342 500 60 10 29/32
100343 1000 60 13 29/32
DIN 12451, ISO 4800
* nije po DIN-u

Levak po Squibbu

Levak za brzu filtraciju

Šifra Prečnik levka mm Visina mm prečnik filter papira mm
100344 80 140 125–150
100345 100 180 150–185
100346 150 266 240–270
100347 200 326 320–385

Levak za brzu filtraciju

Levak za odvajanje po Gilsonu

sa NB čepom, čep stakleni, pipac PTFE

Šifra Sadržaj ml NB
100348 50 19/26
100349 100 19/26
100350 250 29/32
100351 500 29/32
100352 1000 29/32

Levak za odvajanje po Gilsonu

Levak za piknometar po Reischaueru

Šifra Prečnik levka mm Visina mm
100353 28 185

Levak za piknometar po Reischaueru

Levak za prah

Šifra Prečnik levka mm Prečnik cevi mm Ukupna visina mm
100354 50 20 55
100355 80 24 75
100356 100 26 95
100357 150 35 135

Levak za prah

Levak

duga cev

Šifra Prečnik levka mm Prečnik cevi mm Dužina cevi mm Prečnik filter papira mm
100358 45 6 150 55-70
100359 55 6 150 70-90
100360 70 6 150 110-125
100361 80 6 150 125-150
DIN 12446

Levak

Levak

kratka cev

Šifra Prečnik levka mm Prečnik cevi mm Dužina cevi mm Prečnik filter papira mm
100362 30 6 30 40-50
100363 35 6 35 45-55
100364 45 6 45 55-70
100365 55 8 55 70-90
100366 70 8 70 110-125
100367 80 10 80 125-150
100368 100 10 100 150-185
100369 120 10 100 150-185
DIN 12445

Levak 2

Lula za destilaciju

savijena 105°

Šifra Dužina mm Prečnik šire cevi mm Prečnik uže cevi mm
100370 150 20 7
100371 180 26 8
100372 200 30 8

Lula za destilaciju

Lula za destilaciju

savijena 105°, sa NB - L

Šifra Dužina mm Prečnik šire cevi mm Prečnik uže cevi mm
100373 14/23 80 6
100374 19/26 80 8
100375 24/29 80 12
100376 29/32 90 12

Lula za destilaciju sa NB-L

Lula za destilaciju

savijena 105°, sa NB - J + L i olivom

Šifra NB - L NB - J Dužina uže cevi mm Prečnik olive mm
100377 19/26 19/26 80 8
100378 29/32 19/26 100 8
100379 19/26 29/32 100 8
100380 29/32 29/32 100 8

Lula za destilaciju sa NB-J+L

Nastavak za destilaciju

sa dva NB-J + NB 14/23 L

Šifra NB - J 1 NB - J 2 Visina mm
100381 14/23 14/23 100
100382 19/26 14/23 100
100383 19/26 19/26 100
100384 19/26 24/29 100
100385 19/26 29/32 100
100386 24/29 19/26 100
100387 24/29 29/32 100
100388 29/32 19/26 100
100389 29/32 24/29 100
100390 29/32 29/32 100
100391 45/40 19/26 100
100392 45/40 24/29 100
100393 45/40 29/32 100

Nastavak za destilaciju

Nastavak za destilaciju

sa dva NB - J + NB 14/23 L, kondenzaciona cev savijena

Šifra NB - J 1 NB - J 2 Dužina kondenzacione cevi mm
100394 19/26 19/26 250
100395 19/26 24/29 250
100396 19/26 29/32 250
100397 24/29 19/26 250
100398 24/29 24/29 250
100399 24/29 29/32 250
100400 29/32 19/26 250
100401 29/32 24/29 250
100402 29/32 29/32 250
100403 45/40 19/26 250
100404 45/40 24/29 250
100405 45/40 29/32 250

Nastavak za destilaciju kondenzaciona cev savijena

Nastavak za destilaciju po Claisenu

sa dva NB-J i dva NB 14/23 L

Šifra NB - J 1 NB - J 2
100406 14/23 14/23
100407 19/26 14/23
100408 19/26 19/26
100409 24/29 19/26
100410 29/32 19/26
100411 29/32 29/32
100412 45/40 29/32

Nastavak za destilaciju po Claisenu

Nastavak za destilaciju

sa dva jednaka grla 2 NB - L + NB - J

Šifra NB - J 1 NB - J 2 Visina mm
100413 14/23 14/23 120
100414 19/26 19/26 150
100415 24/29 24/29 180
100416 29/32 19/26 180
100417 29/32 29/32 180
100418 45/40 29/32 190

Cilindar za kolorimetrijsku analizu vode po Nessleru

Nastavak za destilaciju po Stutzeru

(hvatač kapi)

Šifra Visina mm Dužina bočne cevi mm Prečnik cevi mm
100419 240 200 10
100420 250 200 10

Nastavak za destilaciju po Stutzeru

Nastavak za destilaciju sa NB

(hvatač kapi)

Šifra Visina mm Dužina cevi mm NB
100422 180 200 29

Nastavak za destilaciju sa NB

Nastavak za destilaciju po Kjeldahl-Wagneru

Šifra Visina mm Razmak cevi mm Prečnik cevi mm
100421 250 120 10

Nastavak za destilaciju po Kjeldahl-Wagneru

Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola

sa NB - J + L po Dean-Starku

Šifra Sadržaj merne cevi ml Podela ml NB -J + L
100423 10 0,1 29+34/35

Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola

Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola

sa NB - J + L i pipcem po Dean-Starku

Šifra Sadržaj merne cevi ml Podela ml NB -J + L
100424 10* 0,1 29+34/35
100425 10 0,1 2+29/32
DIN 51582
* nije po DIN-u

Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola 2

Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola

Šifra Sadržaj merne cevi ml Podela ml NB -J + L
100426 7 0,1 2 x 24
100427 5 0,1 2 x 24
100428 10 0,2 2 x 24

Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola 3

Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola

ASTM - E 123 - 60

Šifra Sadržaj merne cevi ml Visina mm Podela ml NB -J + L
100429 10 205 0-1 = 0,1
0-10 = 0,2
24/40
100450 25 285 0-1 = 0,1
0-10 = 0,2
24/40

Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola 4

Nastavak za destilaciju

sa NB 14/23 L i hladilom po Liebigu, savijena kondenzaciona cev

Šifra NB - J 1 NB - J 2 Dužina plašta hladila mm
100451 19/26 19/26 100
100452 19/26 19/26 200
100453 29/32 29/32 200
100454 19/26 24/29 300
100455 19/26 29/32 300
100456 24/29 19/26 200
100457 24/29 24/29 300
100458 24/29 29/32 300
100459 24/29 29/32 400
100460 29/32 19/26 300
100461 29/32 24/29 300
100462 29/32 24/29 400
100463 29/32 29/32 450
100464 29/32 29/32 500
100465 45/40 19/26 600
100466 45/40 24/29 800
100467 45/40 29/32 1000

Nastavak za destilaciju

Nastavak za destilaciju po Claisenu

sa hladilom po Liebigu, ravna kondenzaciona cev

Šifra NB - J 1 NB - J 2 2 NB - L Dužina plašta hladila mm
100468 19/26 19/26 14/23 200
100469 19/26 19/26 14/23 200
100470 19/26 24/29 14/23 200
100471 19/26 24/29 14/23 300
100472 19/26 29/32 14/23 300
100473 24/26 19/26 14/23 200
100474 24/26 24/29 14/23 300
100475 24/26 24/29 19/26 300
100476 24/26 29/32 19/26 400
100477 29/32 19/26 14/23 300
100478 29/32 24/29 14/23 300
100479 29/32 24/29 19/26 400
100480 29/32 29/32 19/26 400
100481 29/32 29/32 24/29 500
100482 45/40 19/26 19/26 600
100483 45/40 24/29 24/29 800
100484 45/40 29/32 29/32 1000

Nastavak za destilaciju po Claisenu

Nastavak za destilaciju po Claisenu

sa hladilom po Liebigu savijena kondenzaciona cev

Šifra NB - J 1 NB - J 2 2 NB - L Dužina plašta hladila mm
100485 19/26 19/26 14/23 100
100486 19/26 19/26 14/23 200
100487 19/26 24/29 14/23 200
100488 19/26 24/29 14/23 300
100489 19/26 29/32 14/23 300
100490 24/29 19/26 14/23 200
100491 24/29 24/29 14/23 300
100492 24/29 29/32 19/26 300
100493 24/29 29/32 19/26 400
100494 29/32 19/26 14/23 300
100495 29/32 24/29 14/23 300
100496 29/32 24/29 19/26 400
100497 29/32 29/32 19/26 400
100498 29/32 29/32 24/29 500
100499 45/40 19/26 19/26 600
100500 45/40 24/29 24/29 800
100501 45/40 29/32 29/32 1000

Nastavak za destilaciju po Claisenu 2

Nastavak za destilaciju

sa NB 14/23 L i spiralnim hladilom

Šifra NB - J 1 Dužina plašta hladila mm
100502 19/26 200
100503 19/26 300
100504 24/29 200
100505 24/29 300
100506 29/32 200
100507 29/32 300
100508 45/40 200
100509 45/40 300

Nastavak za destilaciju 3

Nastavak za destilaciju

Šifra Visina mm Dužina bočne cevi mm Prečnik cevi mm
100510 150 200 15 - 16

Nastavak za destilaciju 4

Nastavak za destilaciju

sa kuglom

Šifra Visina mm Dužina bočne cevi mm Prečnik kugle mm Prečnik cevi mm
100511 180 200 35 15 - 16

Nastavak za destilaciju sa kuglom

Nastavak za destilaciju

sa dve kugle

Šifra Visina mm Dužina bočne cevi mm Prečnik kugli mm Prečnik cevi mm
100512 220 220 35 15 - 16

Nastavak za destilaciju sa dve kugle

Nastavak za destilaciju

sa dva proširenja

Šifra Visina mm Dužina bočne cevi mm Prečnik kugli mm Prečnik uže cevi mm Prečnik šire cevi mm
100513 280 200 35 10 - 11 14 - 15

Nastavak za destilaciju sa dva proširenja

Nastavak za destilaciju po Vigreuxu

Šifra Visina mm Dužina bočne cevi mm Prečnik šire cevi mm Prečnik uže cevi mm
100517 300 150 26 10
100518 400 150 26 10
100519 500 150 26 10
100520 600 150 26 10

Nastavak za destilaciju po Vigreuxu

Nastavak za destilaciju po Vigreuxu

sa kuglom

Šifra Visina mm Dužina bočne cevi mm Prečnik šire cevi mm Prečnik uže cevi mm
100521 360 150 26 8
100522 450 150 26 8
100523 560 150 26 8

Nastavak za destilaciju po Vigreuxu 2

Kolona za frakcionu destilaciju po Vigreuxu

sa NB - J + L

Šifra Visina mm NB - J + L
100524 300 14/23
100525 300 19/26
100526 450 19/26
100527 450 29/32
100528 650 24/29
100529 650 29/32

Kolona za frakcionu destilaciju po Vigreuxu

Petri zdela

Šifra Prečnik mm Visina mm
100530 60 12
100531 80 15
100532 80 20
100533 100 15
100534 100 20
100535 120 20
100536 150 25
100537 180 30
100538 200 30

Petri zdela

Petri zdela

sa tri polja

Šifra Prečnik mm Visina mm
100539 100 20

Petri zdela sa 3 polja

Petri zdela

sa četiri polja

Šifra Prečnik mm Visina mm
100540 100 20

Petri zdela sa 4 polja

Piknometar po Gay-Lussacu

Šifra Sadržaj ml
100541 1*
100542 2*
100543 5*
100544 10
100545 20*
100546 25
100547 50
100548 100*
DIN 12797
* nije po DIN-u

Piknometar po Gay-Lussacu

Piknometar po Reischaueru

Šifra Sadržaj ml
100549 25
100550 50
100551 100
DIN 12801

Piknometar po Reischaueru

Piknometar

sa termometrom

Šifra Sadržaj ml
100552 10
100553 25
100554 50
100555 100*
DIN 12809
* nije po DIN-u
Termometar 10-35C, podela 0,2C

Piknometar sa termometrom

Piknometar

Piknometar za asfalt

Šifra Sadržaj ml Visina mm
100556 50 100
100557 500 230
100558 1000 250

Piknometar za asfalt

Pipac za ispuštanje PTFE

Šifra Nominalna veličina NB Ukupna dužina mm Prečnik bušenja mm
100559 2 12,5/28 140 1,6
100560 3 14,5/30 160 2,5
100561 4 18,8/38 180 4

Pipac za ispuštanje PTFE

Pipac za ispuštanje stakleni

Šifra Nominalna veličina NB Ukupna dužina mm Prečnik bušenja mm
100562 1 10/25 140 1
100563 2 12,5/28 140 1,6
100564 3 14,5/30 160 2,5
100565 4 18,8/38 180 4

Pipac za ispuštanje stakleni

Pipac za birete

ravni, čep PTFE

Šifra Nominalna veličina NB Prečnik bušenja mm Ukupna dužina mm
100566 1 12,5/28 1,6 130

Pipac za birete ravni

Pipac za birete

bočni, čep PTFE

Šifra Nominalna veličina NB Prečnik bušenja mm Ukupna dužina mm
100567 1 12,5/28 1,6 150

Pipac za birete bočni

Pipac jednosmerni

sa staklenim čepom

Šifra Nominalna veličina NB Prečnik bušenja mm Prečnik kraka mm Ukupna dužina mm
100568 1 10/25 1 6 100
100569 2 12,5/28 1,6 8 100
100570 3 14,5/30 2,5 9 100
100571 4 18,8/38 4 10 110

Pipac jednosmerni

Pipac jednosmerni

sa čepom PTFE

Šifra Nominalna veličina NB Prečnik bušenja mm Prečnik kraka mm Ukupna dužina mm
100572 2 12,5/28 1,6 8 100
100573 3 14,5/30 2,5 9 100
100574 4 18,8/38 4 10 110

Pipac jednosmerni sa čepom

Pipac trosmerni

sa tri kraka, čep PTFE

Šifra Nominalna veličina NB Prečnik bušenja mm Prečnik kraka mm Ukupna dužina mm
100576 3 18,8/38 2,5 9 110
100577 4 24/50 4 10 120

Pipac trosmerni sa tri kraka

Pipeta klipna

Šifra Sadržaj ml
100578 1
100579 2
100580 5
100581 10
100582 20
100583 25
100584 50
100585 100

Pipeta klipna

Pipeta mikro

Šifra Sadržaj ml Podela ml Dužina mm
100586 0,1* 0,001 370
100587 0,1* 0,01 370
100588 0,2* 0,001 370
100589 0,2* 0,002 370
100590 0,2* 0,01 370
100591 0,5 0,01 370
DIN 12695, ISO 835
* nije po DIN-u

Pipeta mikro

Pipeta nagibna po Kippu

sa NB 24/29 i bocom 500 ml

Šifra Pipeta ml
100592 1
100593 2
100594 3
100595 5
100596 10
100597 15
100598 20
100599 25
100600 50

Pipeta nagibna po Kippu

Pipeta odmerna

Šifra Sadržaj ml Podela ± ml Dužina mm
100601 1 0,01 370
100602 1* 0,1 370
100603 2* 0,01 370
100604 2 0,02 370
100605 2* 0,1 370
100606 5 0,05 370
100607 5* 0,1 370
100608 10 0,1 370
100609 20* 0,1 420
100610 25 0,1 450
100611 50* 0,2 420
DIN 12697, ISO 835
* nije po DIN-u

Pipeta odmerna

Pipeta po Pasteru

Šifra Ukupna dužina mm
100612 60
100613 140
100614 200

Pipeta po Pasteru

Pipeta po Sahliu

Šifra Sadržaj ml Dužina mm
100615 0,02 125

Pipeta po Sahliu

Pipeta po Westergreenu

Šifra Ukupna dužina mm Dužina podele mm Podela u mm
100616 300 200 1

Pipeta po Westergreenu

Pipeta trbušasta

Šifra Sadržaj ml Ukupna dužina mm
100617 0,5 300
100618 1 345
100619 2 345
100620 3* 345
100621 5 405
100622 10 440
100623 15* 440
100624 20 530
100625 25 530
100626 50 555
100627 100 585
100628 200* 665
DIN 12691
* nije po DIN-u

Pipeta trbušasta

Pipeta za mleko

Šifra Sadržaj ml Visina mm
100629 10,75 350
100630 11 350

Pipeta za mleko

Pokrovna stakla za mikroskopiju

Šifra Širina x dužina mm Debljima stakla mm
100631 18 x 18 0,13 - 0,17
100632 20 x 20 0,13 - 0,17
100633 22 x 22 0,13 - 0,17
100634 24 x 24 0,13 - 0,17
100635 22 x 32 0,13 - 0,17
100636 24 x 32 0,13 - 0,17
100637 24 x 40 0,13 - 0,17
100638 24 x 50 0,13 - 0,17
100639 24 x 60 0,13 - 0,17
DIN 12111

Pokrovna stakla za mikroskopiju

Posuda za predmetna stakla

po Helllendahlu

Šifra Visina mm
100640 90
100641 100

Posuda za predmetna stakla
Posuda za predmetna stakla

Posuda za vatu

Šifra Dimenzije mm
100642 80 x 80
100643 100 x 100
100644 120 x 120
100645 150 x 150
100646 210 x 210
100647 260 x 260

Posuda za vatu

Posudica za vaganje

Šifra Prečnik mm x Visina mm
100648 30 x 30
100649 30 x 35
100650 30 x 40
100651 30 x 50
100652 30 x 60
100653 35 x 30
100654 35 x 35
100655 35 x 40
100656 35 x 50
100657 40 x 30
100658 40 x 35
100659 40 x 40
100660 40 x 50
100661 40 x 60
100662 50 x 30
100663 50 x 40
100664 50 x 50
100665 50 x 80
100666 60 x 30
100667 60 x 40
100668 60 x 50
100669 70 x 35
100670 80 x 30
100671 80 x 40
100672 60 x 35
100673 35 x 60

Posudica za vaganje

Posudica za vaganje

Šifra Prečnik mm x Visina mm
100674 28 x 40
100675 32 x 50
100676 38 x 70
100677 44 x 80

Posudica za vaganje 2

Predmetna stakla za mikroskopiju

prozirna

Šifra Širina x dužina mm Debljina stakla
100678 26 x 76 1,1 ± 0,1
DIN 12111

Predmetna stakla za mikroskopiju

Sahatno staklo

Šifra Prečnik mm
100679 40
100680 50
100681 60
100682 80
100683 100
100684 125
100685 150
100686 200
100687 250

Sahatno staklo

Sisaljka na vodeni mlaz

Šifra Visina mm
100688 255
100689 285

Sisaljka na vodeni mlaz

Spojnica za gumena creva

univerzalna, sa olivom

Šifra Dužina kraka mm Prečnik mm
100690 80 6 - 8
100691 90 8 - 12
100692 100 11 - 15

Spojnica za gumena creva

Spojnica za gumena creva

oblik "T", sa olivom

Šifra Dužina kraka mm Prečnik mm
100693 35 4
100694 40 6
100695 50 8
100696 60 10
100697 60 12
100698 70 15
100699 75 18
100700 80 20

Spojnica za gumena creva oblik T

Spojnica za gumena creva

oblik "Y", sa olivom

Šifra Dužina kraka mm Prečnik mm
100701 35 4
100702 40 6
100703 50 8
100704 60 10
100705 60 12
100706 70 15
100707 75 18
100708 80 20

Spojnica za gumena creva oblik Y

Spojnica za gumena creva

oblik "U", sa olivom

Šifra Dužina kraka mm Prečnik mm
100709 35 4
100710 40 6
100711 50 8
100712 60 10
100713 60 12
100714 70 15
100715 75 18
100716 80 20

Spojnica za gumena creva oblik U

Spojnica NB - L

(Šlif ženski)

Šifra NB - L Prečnik mm Dužina mm
100717 5/13 8 120
100718 7/16 10 120
100719 10/19 13 120
100720 12/21 15 120
100721 14/23 17 120
100722 19/26 22 125
100723 24/29 28 135
100724 29/32 32 135
100725 34/35 40 150
100726 45/40 50 150
100727 55/44* 60 180
100728 60/46 65 180
100729 71/51 75 200
DIN 12249, ISO 383
* nije po DIN-u

Spojnica NB - L

Spojnica NB - L

(Šlif muški)

Šifra NB - L Prečnik mm Dužina mm
100730 5/13 4 120
100731 7/16 6 120
100732 10/19 8 120
100733 12/21 11 120
100734 14/23 13 120
100735 19/26 17 150
100736 24/29 22 150
100737 29/32 26 150
100738 34/35 30 150
100739 45/40 40 150
100740 55/44* 50 180
100741 60/46 56 180
100742 71/51 65 200
DIN 12249, ISO 383
* nije po DIN-u

Spojnica NB - L muški

Spojnica NB - L

sa proširenjem

Šifra NB - L Max. prečnik mm Dužina mm
100743 5/13 4 120
100744 7/16 6 120
100745 10/19 9 120
100746 12/21 11 120
100747 14/23 13 120
100748 19/26 17 125
100749 24/29 22 135
100750 29/32 26 135
100751 34/35 32 150
100752 45/40 42 150
100753 55/44 52 180
100754 60/46 58 180
100755 71/51 68 200

CSpojnica NB - L sa proširenjem

Spojnica NB - J

sa produžetkom

Šifra NB - J Prečnik mm Dužina mm
100756 7/16* 6 120
100757 10/19* 8 120
100758 12/21 11 120
100759 14/23 13 120
100760 19/26 17 120
100761 24/29 22 150
100762 29/32 26 150
100763 34/35 30 150
100764 45/40 40 150
100765 55/44* 50 180
100766 60/46 56 180
100767 71/51 65 200
* nije po DIN-u

Spojnica NB - J sa produžetkom

Spojnica kuglasta

Šifra KS Prečnik mm Dužina mm
100768 13 8 100
100769 19 13 100
100770 29 19 120
100771 35* 26 120
DIN 12264
* nije po DIN-u

Spojnica kuglasta

Spojnica kuglasta

ležište

Šifra KS Prečnik mm Dužina mm
100772 13 8 100
100773 19 13 100
100774 29 19 120
100775 35* 26 120
* nije po DIN-u

Spojnica kuglasta

Spojnica za redukciju

veći NB - J, manji NB - L

Šifra NB - J NB - L
100776 19/26 14/23
100777 24/29 * 14/23
100778 24/29 * 19/26
100779 29/32 14/23
100780  29/32 19/26
100781 29/32 * 24/29
100782 34/35 19/26
100783 34/35 * 24/29
100784 34/35 * 29/32
100785 45/40 * 24/29
100786 45/40 29/32
100787 45/40 * 34/35
100788 60/46 45/40
100789 60/46 * 29/32
100790 60/46 45/40
100791 71/51 29/32
100792 71/51 * 34/35
100793 71/51 45/40
DIN 12257
* nije po DIN-u

Spojnica za redukciju veći NB - J manji NB - L

Spojnica za redukciju

veći NB - L, manji NB - J

Šifra NB - J NB - L Razmak šlifova mm
100794 14/23 19/26 40
100795 14/23 * 24/29 50
100796 14/23 29/32 55
100797 19/26 * 24/29 50
100798 19/26 29/32 55
100799 19/26 * 34/35 60
100800 24/29 * 29/32 55
100801 24/29 * 34/45 60
100802 24/29 * 45/40 70
100803 29/32 * 34/35 60
100804 29/32 45/40 70
100805 29/32 60/46 80
100806 29/32 * 70/50 90
100807 34/35 45/40 70
100808 34/35 * 60/46 80
100809 34/35 * 71/51 90
100810 45/40 * 60/46 80
100811 45/40 * 71/51 90
DIN 12257
* nije po DIN-u

Spojnica za redukciju veći NB - L, manji NB - J

Spojnica koleno 90°

sa NB - J + L

Šifra NB - J + L Dužina mm
100812 14/23 60
100813 19/26 70
100814 24/29 80
100815 29/32 90

Spojnica koleno 90

Spojnica koleno 90°

sa dva NB - J

Šifra NB - J Dužina mm
100916 14/23 60
100917 19/26 70
100918 24/29 80
100919 29/32 90

Spojnica koleno 90 2

Spojnica koleno 75°

sa NB - J

Šifra NB - J 1 NB - J 2 Dužina mm
100920 19/29 14/23 50
100921 19/26 19/26 50
100922 29/32 19/26 75
100923 29/32 29/32 75
100924 45/40 29/32 100

Spojnica koleno 75

Tikvica odmerna, graduisana

sa staklenim ili plastičnim NB čepom

Šifra Sadržaj ml NB - L
100925 5 7/16
100926 10 7/16
100927 10* 10/19
100928 25 10/19
100929 50 12/21
100930 100 12/21
100931 100* 14/23
100932 200* 12/21
100933 200 14/23
100934 250 14/23
100935 500 19/26
100936 1000 24/29
100937 2000 29/32
DIN 12664, ISO 1042
* nije po DIN-u

Tikvica odmerna graduisana

Tikvica okruglo dno

dugo usko grlo

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
100938 50 51 24 120
100939 100 63 24 150
100940 250 85 36 200
100941 500 105 36 250
100942 750 118 36 275
100943 1000 131 36 300

Tikvica okruglo dno

Tikvica okruglo dno

dugo usko grlo NB-L

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm NB - L Visina mm
100944 50 51 19/26 120
100945 100 63 19/26 150
100946 250 85 29/32 200
100947 500 105 29/32 250
100948 750 118 29/32 275
100949 1000 131 29/32 300

Tikvica okruglo dno dugo usko grlo NB-L

Tikvica okruglo dno

kratko široko grlo

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
100950 50 51 35 91
100951 100 63 35 106
100952 250 85 51 131
100953 500 105 51 156
100954 750 118 51 170
100955 1000 131 67 200

Tikvica okruglo dno kratko široko grlo

Tikvica okruglo dno

kratko široko grlo NB-L

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm NB - L Visina mm
100956 50 51 29/32 91
100957 100 63 29/32 106
100958 250 85 45/40 131
100959 500 105 45/40 156
100960 750 118 45/40 170
100961 1000 131 60/46 200

Tikvica okruglo dno kratko široko grlo NB-L

Tikvica okruglo dno

kratko usko grlo

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
100962 50 51 24 91
100963 100 63 24 106
100964 250 85 36 131
100965 500 105 36 156
100966 750 118 36 170
100967 1000 131 36 200

Tikvica okruglo dno kratko usko grlo

Tikvica okruglo dno

kratko usko grlo NB-L

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm NB - L Visina mm
100968 50 51 19/26 91
100969 100 63 19/26 106
100970 250 85 29/32 131
100971 500 105 29/32 156
100972 750 118 29/32 170
100973 1000 131 29/32 200

Tikvica okruglo dno kratko usko grlo NB-L

Tikvica okruglo dno

sa jednim kosim bočnim grlom - NB

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm NB - 1 NB - 2
100974 100 * 63 29/32 14/23
100975 250 85 29/32 14/23
100976 500 105 29/32 14/23
100977 1000 131 29/32 14/23
100978 1000* 131 29/32 29/32
* Nije po DIN-u

Tikvica okruglo dno sa jednim kosim bočnim grlom - NB

Tikvica okruglo dno

sa dva kosa bočna grla - NB

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm NB - 1 NB - 2
100979 100 63 29/32 14/23
100980 250 85 29/32 14/23
100981 500 105 29/32 14/23
100982 1000 131 29/32 14/23
100983 1000 131 29/32 29/32

Tikvica okruglo dno sa dva kosa bočna grla - NB

Tikvica po Baaderu

za titraciju tamno obojenih tečnosti

Šifra Sadržaj ml Visina mm
100984 250 135
100985 300 150

Tikvica po Baaderu

Tikvica po Erlenmeyeru

široko grlo, graduisana

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
100986 25* 43 31 70
100987 50 51 34 85
100988 100 63 34 105
100989 150* 71 48 112
100990 200* 75 48 130
100991 250 85 48 140
100992 300* 85 48 150
100993 500 105 48 180
100994 750* 112 48 200
100995 1000 129 62 220
DIN 12385
* nije po DIN-u

Tikvica po Erlenmeyeru široko grlo graduisana

Tikvica po Erlenmeyeru

široko grlo NB-L

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm NB - L Visina mm
100996 25* 43 19/26 70
100997 50 51 29/32 85
100998 100 63 29/32 105
100999 150* 71 45/40 112
101000 200* 75 45/40 130
101001 250 85 45/40 140
101002 300* 85 45/40 150
101003 500 105 45/40 180
101004 750* 112 45/40 200
101005 1000 129 60/46 220
DIN 12385, 12387
* nije po DIN-u

Tikvica po Erlenmeyeru široko grlo NB-L

Tikvica po Erlenmeyeru

usko grlo, graduisana

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
101006 25 42 22 70
101007 50 51 22 85
101008 100 64 22 105
101009 150* 74 24 115
101010 200* 79 34 125
101011 250 85 34 140
101012 300* 87 34 150
101013 500 105 34 175
101014 750* 118 34 200
101015 1000 130 42 220
DIN 12380, ISO 1773
* nije po DIN-u

Tikvica po Erlenmeyeru usko grlo graduisana

Tikvica po Erlenmeyeru

usko grlo NB-L, graduisana

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm NB - L Visina mm
101016 25 42 19/26 70
101017 50 51 19/26 85
101018 100 64 19/26 105
101019 150* 74 19/26 115
101020 200* 79 29/32 125
101021 250 85 29/32 140
101022 300* 87 29/32 150
101023 500 105 29/32 175
101024 750* 118 29/32 200
101025 1000 130 29/32 220
DIN 12380, 12387, ISO 1773
* nije po DIN-u

Tikvica po Erlenmeyeru usko grlo NB-L graduisana

Tikvica po Kjeldahlu

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
101026 50 51 22 200
101027 100 60 22 200
101028 250 81 34 270
101029 500 101 34 300
101030 750 115 34 340
101031 1000 126 34 350
DIN 12360

Tikvica po Kjeldahlu

Tikvica po Kohlrauschu

graduisana, sa jednom oznakom

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
101032 100 60 18 145
101033 200 75 21 200
101034 300 87 21 210
101035 400 94 21 220
101036 500 100 25 220

Tikvica po Kohlrauschu graduisana sa jednom oznakom

Tikvica po Kohlrauschu

graduisana, sa dve oznake

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
101037 100+10 60 19 190

Tikvica po Kohlrauschu graduisana sa dve oznake

Tikvica srcasta

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm Visina mm Oznaka kod ml
100144 50 24 180 50
100145 100 32 220 100
100146 100 32 220 50 i 100

Tikvica srcasta

Tikvica za određivanje viskoziteta po Engleru

sa dve oznake, graduisana

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice 1 mm Prečnik tikvice 2 mm Prečnik grla mm Visina mm
101038 50+50 48 50 15 160
101039 100+20 62 34 19 170
101040 100+100 62 57 19 195
101041 200+40 75 43 19 210

Tikvica za određivanje viskoziteta po Engleru

Tikvica ravno dno

dugo usko grlo

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
101042 50 51 24 85
101043 100 63 24 100
101044 250 85 36 150
101045 500 105 36 200
101046 750 118 36 210
101047 1000 131 36 230

Tikvica ravno dno dugo usko grlo

Tikvica ravno dno

dugo usko grlo NB-L

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm NB - L Visina mm
101048 50 51 19/26 85
101049 100 63 19/26 100
101050 250 85 29/32 150
101051 500 105 29/32 200
101052 750 118 29/32 210
101053 1000 131 29/32 230

Tikvica ravno dno dugo usko grlo NB-L

Tikvica ravno dno

kratko široko grlo

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
101054 50 51 30 71
101055 100 63 30 86
101056 250 85 41 118
101057 500 105 50 145
101058 1000 131 70 185
DIN 12347, ISO 1773

Tikvica ravno dno kratko široko grlo

Tikvica ravno dno

kratko usko grlo

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Prečnik grla mm Visina mm
101059 50 51 24 85
101060 100 63 24 100
101061 250 85 36 131
101062 500 105 36 155
101063 750 118 36 175
101064 1000 131 36 200

Tikvica ravno dno kratko usko grlo

Tikvica ravno dno

kratko usko grlo NB-L

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm NB - L Visina mm
101065 50 51 19/26 85
101066 100 63 19/26 100
101067 250 85 29/32 131
101068 500 105 29/32 156
101069 750 118 29/32 175
101070 1000 131 29/32 200

Tikvica ravno dno kratko usko grlo NB-L

Tikvica za destilaciju

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Visina mm Dužina cevi mm Prečnik cevi mm
101071 25 41 110 200 8
101072 50 51 120 200 8
101073 100 63 150 200 8
101074 250 85 200 200 8
101075 500 105 250 200 8
101076 750 119 275 250 12
101077 1000 131 300 250 12

Tikvica za destilaciju

Tikvica za destilaciju po Engleru

ASTM D-86

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Dužina grla mm Unutrašnji prečnik grla mm
101078 100 66 150 16

Tikvica za destilaciju po Engleru

Tikvica za destilaciju po Sayboltu

Šifra Sadržaj ml Prečnik tikvice mm Dužina grla mm Unutrašnji prečnik grla mm
101079 250 86 130 15

Tikvica za destilaciju po Sayboltu

Tikvica za određivanje jodnog broja

sa NB čepom

Šifra Sadržaj ml Prečnik mm NB
101080 50 54 29/32
101081 100 64 29/32
101082 150 74 29/32
101083 200 79 29/32
101084 250 85 29/32
101085 300 87 29/32
101086 500 105 29/32
101087 750 118 29/32
101088 1000 130 29/32

Tikvica za određivanje jodnog broja

Viskozimetar po Cannon-Fenskeu

za providne tečnosti
sa označenom konstantom mereno kod 37,78°C

Šifra Veličina Konstanta  (približno) Područje kinematskog viskoziteta mm2 sek-1 (cSt) približno Dužina mm
101089 25 0,002  0,5 - 2 250
101090 50 0,004 0,8 - 4 250
101091 75 0,008 1,6 - 8 250
101092 100 0,015 3-15 250
101093 150 0,035 7-35 250
101094 200 0,1 20 - 100 250
101095 300 0,25 50 - 250 250
101096 350 0,5 100 - 500 250
101097 400 1,2 240 - 1200 250
101098 450 2,5 500 - 2500 250
101099 500 8 1600 - 8000 250
101100 600 20 4000 - 20000 250
ASTM D 2515, ISO 3104, 3105

Viskozimetar po Cannon-Fenskeu

Viskozimetar po Cannon-Fenskeu

za tamne tečnosti
sa označenom konstantom mereno kod 37,78°C

Šifra Veličina Konstanta  (približno) Područje kinematskog viskoziteta mm2 sek-1 (cSt) približno Dužina mm
101101 25 0,002 0,4 - 2 295
101102 50 0,004 0,8 - 4 295
101103 75 0,008 1,6 - 8 295
101104 100 0,015 3- 15 295
101105 150 0,035 7 - 35 295
101106 200 0,1 20 - 100 295
101107 300 0,25 50 - 250 295
101108 350 0,5 100 - 500 295
101109 400 1,2 240 - 1200 295
101110 450 2,5 500 - 2500 295
101111 500 8 1600 - 8000 295
101112 600 20 4000 - 20000 295

Viskozimetar po Cannon-Fenskeu 2

Viskozimetar po Ubbelohdeu

sa označenom konstantom
mereno kod 37,78°C

Šifra Veličina Konstanta  (približno) Područje kinematskog viskoziteta mm2 sek-1 (cSt) približno
101113 0 0,001  0,3 - 1
101114 0 C 0,003  0,6 - 3
101115 0 B 0,005 1 - 5
101116 1 0,01 2 - 10
101117 1 C 0,03 6 - 30
101118 1 B 0,05 10 - 50
101119 2 0,1 20 - 100
101120 2 C 0,3 60 - 300
101121 2 B 0,5 100 - 500
101122 3 1 200 - 1000
101123 3 C 3 600 - 3000
101124 3 B 5 1000 - 5000
101125 4 10 2000 - 10000
101126 4 C 30 6000 - 30000
101127 4 B 50 10000 - 50000
101128 5 100 20000 - 100000

Cilindar za kolorimetrijsku analizu vode po Nessleru

Zdelica za isparavanje

ravno dno

Šifra Sadržaj ml Prečnik zdelice mm Visina mm
101129 10 40 18
101130 15 50 25
101131 45 60 30
101132 60 70 35
101133 90 80 45
101134 170 95 55
101135 320 115 65
101136 600 140 80
101137 1500 190 100
101138 2500 230 130

Zdjelica za isparavanje

Zdelica za kristalizaciju

sa izlivom

Šifra Sadržaj ml Prečnik zdelice mm Visina mm
10139 20 40 44
10140 40 50 56
10141 60 60 66
10142 100 70 77
10143 150 80 80
10144 300 95 105
10145 500 115 125
DIN 12338

Zdelica za kristalizaciju