početna strana prethodna strana sledeća strana

 

TERMOMETRI   I   AREOMETRI

 

 

 

 

Alkoholometar orijentacioni , gradomer

 

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Podela g/ml

200100

10-70 vol. %

200

1/1

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholometar orijentacioni , sa termometrom

Standardna temperatura 20 ºC.

 

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Podela g/ml

200101

10-70 vol. %

250

1/1

 

 

 

 

Alkoholometar sa termometrom

 

Šifra

Područje merenja

Podela

Ukupna dužina mm

200102

0 - 100 vol. %

1/2

450

200103

30 - 100 vol. %

1/2

450

200104

0 - 30 vol. %

1/2

450

200105

65 - 100 vol. %

1/2

450

200106

10 - 67 vol. %

1/2

450

 

 

 

 

 

Areometar bez temometra

 

Šifra

Područje merenja

200107

0,700-0,760

200108

0,700-1,000

200109

0,760-0,820

200110

0,820-0,880

200111

0,880-0,940

200112

0,940-1,000

200113

1,060-1,120

200114

1,180-1,240

200115

1,000-1,060

200116

1,000-1,100

200117

1,000-1,200

200118

1,000-1,300

200119

1,000-1,500

200120

1,000-1,600

200121

1,000-2,000

200122

1,100-1,200

200123

1,120-1,180

200124

1,200-1,300

200125

1,200-1,400

200126

1,300-1,400

200127

1,400-1,500

200128

1,400-1,600

200129

1,500-1,700

200130

1,500-2,000

200131

1,700-1,800

200132

1,700-1,900

200133

1,800-1,900

200134

0,700-2,000 univerzalni

 

 

 

 

 

Areometar sa temometrom

 

Šifra

Područje merenja

200135

0,700-0,800

200136

0,700-1,000

200137

0,800-0,900

200138

0,900-1,000

200139

1,000-1,060

200140

1,120-1,180

200141

1,000-1,300

200142

1,000-1,500

200143

1,000-1,600

200144

1,500-2,000

 

 

 

 

Areometar za gustoću - raspon 0,060 g/cm3

 

Areometar sa termometrom

 

Areometar bez termometra

Šifra

Dužina mm

Područje merenja

Šifra

Dužina mm

200145

350

0,600-0,660

200169

160

200146

350

0,650-0,710

200170

160

200147

350

0,700-0,760

200171

160

200148

350

0,760-0,820

200172

160

200149

350

0,820-0,880

200173

160

200150

350

0,880-0,940

200174

160

200151

350

 0,940-1,000

200175

160

200152

350

 1,000-1,060

200176

160

200153

350

 1,060-1,120

200177

160

200154

350

 1,120-1,180

200178

160

200155

350

1,180-1,240

200179

160

200156

350

1,240-1,300

200180

160

200157

350

 1,300-1,360

200181

160

200158

350

1,360-1,420

200182

160

200159

350

1,420-1,480

200183

160

200160

350

1,480-1,540

200184

160

200161

350

1,540-1,600

200185

160

200162

350

1,600-1,660

200186

160

200163

350

1,660-1,720

200187

160

200164

350

 1,720-1,780

200188

160

200165

350

 1,780-1,840

200189

160

200166

350

1,840-1,900

200190

160

200167

350

 1,900-1,960

200191

160

200168

350

1,960-2,020

200192

160

DIN 12791

 

 

 

 

Podjela - Fractional division 0,001 g/cm3.

 

 

Standardna temperatura  20 ºC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areometar za gustoću - raspon 0,10 g/cm3

 

Areometar sa termometrom

Areometar bez termometra

Šifra

Područje merenja g/cm3

Dužina mm

 

200193

0,600-0,700

280

200207

200194

0,700-0,800

280

200208

200195

 0,800-0,900

280

200209

200196

0,900-1,000

280

200210

200197

1,000-1,100

280

200211

200198

1,100-1,200

280

200212

200199

1,200-1,300

280

200213

200200

1,300-1,400

280

200214

200201

1,400-1,500

280

200215

200202

1,500-1,600

280

200216

200203

1,600-1,700

280

200217

200204

1,700-1,800

280

200218

200205

1,800-1,900

280

200219

200206

1,900-2,000

280

200220

Podela -  0,001 g/cm3.

 

 

 

 

 

 

Areometri za gustoću - raspon 0,30 g/cm3

 

Areometar sa termometrom

Areometar bez termometra

Šifra

Područje merenja g/cm3

Dužina mm

 

200221

0,700-1,000

280

200227

200222

1,000-1,300

280

200228

200223

1,300-1,600

280

200229

200224

1,600-1,900

280

200230

200225

1,000-1,500

280

200231

200226

1,500-2,000

280

200232

Podela - 0,005 g/cm3.

 

 

 

 

Areometar za gustoću ISO 649/1 - raspon 0,050 g/cm3 - serija L 50

 

Šifra

Područje merenja g/cm3

200233

0,650-0,700

200234

0,700-0,750

200235

0,750-0,800

200236

0,800-0,850

200237

0,850-0,900

200238

0,900-0,950

200239

0,950-1,000

200240

1,000-1,050

200241

1,050-1,100

200242

1,100-1,150

200243

1,150-1,200

200244

1,200-1,250

200245

1,250-1,300

200246

1,300-1,350

200247

1,350-1,400

200248

1,400-1,450

200249

1,450-1,500

200250

1,500-1,550

200251

1,550-1,600

200252

1,600-1,650

200253

1,650-1,700

200254

1,700-1,750

200255

1,750-1,800

200256

1,800-1,850

200257

1,850-1,900

200258

1,900-1,950

200259

1,950-2,000

Podela - 0,0005 g/cm3. Ukupna dužina - 335 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areometar za H2O2

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Podela

200260

0 - 30

150

1/1

 

 

 

 

 

 

Areometar za mleko ( laktodezimetar) ,

po Gerberu , sa termometrom

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Podela g/ml

200261

1,020-1,040

220

0,0005

T = 15ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

Areometar za mleko ( laktodezimetar) ,

po Gerberu , bez termometra

 

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Podela g/ml

200262

1,020-1,040

220

0,0005

T = 15ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

Areometar za sumpornu kiselinu

sa pumpicom

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Podela g/ml

200263

1,100-1,300

280

0,0005

 

 

 

 

 

Areometar za volumetrijsko određivanje

zemljišta po Casa-Grandeu

 

 

 

 

Šifra

Područje merenja g/cm3

Ukupna dužina mm

Podela

200264

0,995-1,030

325

0,001

DIN 18123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areometar univerzalni , bez termometra

 

 

 

 

Šifra

Područje merenja g/cm3

Ukupna dužina mm

200265

0,700-2,000

400

 

 

 

 

 

AREOMETRI PO ASTM-u

 

 

 

Areometar za naftu i druge tečnosti slične

površinske napetosti

 

Šifra

ASTM oznaka

Područje merenja

200266

82 H - 62

0,650 - 0,700

200267

83 H - 62

0,700 - 0,750

200268

84 H - 62

0,750 - 0,800

200269

85 H - 62

0,800 - 0,850

200270

 86 H - 62

0,850 - 0,900

200271

87 H - 62

0,900 - 0,950

200272

88 H - 62

0,950 - 1,000

200273

 89 H - 62

1,000 - 1,050

200274

90 H - 62

1,050 - 1,100

Podela - 0,0005.

 

Standardna temperatura -  T ³ 15 ºC.

 

Ukupna dužina - 325-335 mm.

 

 

Areometar za alkohol i tečnosti teže od vode

 

Šifra

ASTM oznaka

Područje merenja

200275

98 H - 62

0,950 - 1,000

200276

111 H - 62

1,000 - 1,050

200277

112 H - 62

1,050 - 1,100

200278

113 H - 62

1,100 - 1,150

200279

114 H - 62

1,150 - 1,200

200280

115 H - 62

 1,200 - 1,250

200281

116 H - 62

1,250 - 1,300

200282

117 H - 62

1,300 - 1,350

200283

118 H - 62

 1,350 - 1,400

200284

119 H - 62

 1,400 - 1,450

200285

120 H - 62

1,450 - 1,500

Podela - 0,0005.

 

Standardna temperatura -  T ³ 15 ºC.

 

Ukupna dužina - 325-335 mm.

 

 

Šifra

ASTM oznaka

Područje merenja

200286

102 H - 62

 0,650 - 0,700

200287

103 H - 62

 0,700 - 0,750

200288

104 H - 62

0,750 - 0,800

200289

105 H - 62

 0,800 - 0,850

200290

106 H - 62

 0,850 - 0,900

200291

107 H - 62

0,900 - 0,950

200292

108 H - 62

0,950 - 1,000

Podela - 0,001.

 

Standardna temperatura -  T ³ 15 ºC.

 

Ukupna dužina -  250-270 mm.

 

 

Šifra

ASTM oznaka

Područje merenja

200293

125 H - 62

1,000 - 1,050

200294

126 H - 62

1,050 - 1,100

200295

127 H - 62

1,100 - 1,150

200296

128 H - 62

1,150 - 1,200

200297

129 H - 62

1,200 - 1,250

200298

 130 H - 62

1,250 - 1,300

200299

 131 H - 62

1,300 - 1,350

200300

132 H - 62

 1,350 - 1,400

200301

133 H - 62

1,400 - 1,450

200302

134 H - 62

1,450 - 1,500

200303

135 H - 62

1,500 - 1,550

200304

 136 H - 62

1,550 - 1,600

200305

137 H - 62

1,600 - 1,650

200306

138 H - 62

1,650 - 1,700

200307

 139 H - 62

1,700 - 1,750

200308

140 H - 62

1,750 - 1,800

200309

141 H - 62

1,800 - 1,850

Podela - 0,001.

 

Standardna temperatura -  T ³ 15 ºC.

 

Ukupna dužina - 250-270 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saharometar po Brixu

 

Šifra

Područje merenja           (º Brix)

Ukupna dužina mm

Podela

200310

0 - 10º

330

 1/10

200311

10 - 20º

330

 1/10

200312

20 - 30º

330

 1/10

200313

30 - 40º

330

 1/10

200314

40 - 50º

330

 1/10

200315

50 - 60º

330

 1/10

200316

 60 - 70º

330

 1/10

200317

70 - 80º

330

 1/10

200318

80 - 90º

330

 1/10

T = 20 ºC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Širomer po Oechsle-u , sa termometrom

 

 

 

Šifra

Područje merenja           (Oechsle)

Ukupna dužina mm

Podela

200319

0 - 130º

400

1/1

 

 

 

 

 

Širomer po Babou , sa termometrom

 

 

 

Šifra

Područje merenja          

Ukupna dužina mm

Podela

200320

4 - 32º

190

1/2

 

 

 

 

 

Urinometar po Vogel - u

 

 

 

Šifra

Područje merenja          

Ukupna dužina mm

Podela

200321

1,000-1,060

150

1,001

 

 

 

 

Termometar hemijski , opšta namena

Punjeni živom ili alkoholom

 

Šifra

Područje merenja

Prečnik mm

Ukupna dužina mm

Podela

200322

-30 + 50 ºC

 8-9

210

1/1

200323

0 + 50 ºC

 8-9

210

1/1

200324

0 + 100 ºC

 8-9

210

1/1

200325

0 + 150 ºC

 8-9

260

1/1

200326

0 +200 ºC

 8-9

260

1/1

200327

0 +250 ºC

 8-9

300

1/1

200328

0 +300 ºC

 8-9

350

1/1

200329

0 +360 ºC

 8-9

350

1/1

200330

-30 + 50 ºC

 8-9

260

1/2

200331

0 + 50 ºC

 8-9

210

1/2

200332

0 + 100 ºC

 8-9

260

1/2

200333

0 + 150 ºC

 8-9

300

1/2

200334

0 +200 ºC

 8-9

300

1/2

200335

0 +250 ºC

 8-9

350

1/2

200336

-30 + 100 ºC

 8-9

210

1/1

200337

-30 + 150 ºC

 8-9

260

1/1

200338

-30 +200 ºC

 8-9

300

1/1

200339

-30 +250 ºC

 8-9

350

1/1

200340

-30 +300 ºC

 8-9

350

1/1

200341

-30 +360 ºC

 8-9

350

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijski termometar, ravan, sa metalnim kućištem,

sa zatvorenom usadnom cevi

 

Kat. broj

Kućište br.

Matica

e mm

f Ø

g mm

200342

4

1/2"

63

20

165

200343

6

1/2"

100

20

165

200344

2

1/2"

160

20

165

200345

5

1/2"

250

20

165

200346

7

1/2"

63

25

245

200347

8

1/2"

100

25

245

200348

9

1/2"

160

25

245

200349

10

1/2"

250

25

245

200350

11

3/4"

63

20

165

200351

12

3/4"

100

20

165

200352

13

3/4"

160

20

165

200353

14

3/4"

250

20

165

200354

15

3/4"

63

25

245

200355

1

3/4"

100

25

245

200356

16

3/4"

160

25

245

200357

17

3/4"

250

25

245

200358

3

1"

160

25

165

DIN 16174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijski termometar, ugaoni, sa metalnim kućištem,

 

Kat. broj

Kućište br.

Matica

e mm

f Ø

g mm

200359

21

1/2"

63

20

180

200360

22

1/2"

100

20

180

200361

23

1/2"

160

20

180

200362

24

1/2"

250

20

180

200363

25

1/2"

63

25

260

200364

26

1/2"

100

25

260

200365

27

1/2"

160

25

260

200366

28

1/2"

250

25

260

200367

29

3/4"

63

20

180

200368

30

3/4"

100

20

180

200369

31

3/4"

160

20

180

200370

32

3/4"

250

20

180

200371

33

3/4"

63

25

260

200372

34

3/4"

100

25

260

200373

35

3/4"

160

25

260

200374

36

3/4"

250

25

260

DIN 16174

 

 

 

 

 

Merno područje

 

 

 

 

od -35 do +500 ºC (kao npr. -35 +50, -25 +50, -10 +50, 0 +50 ºC ili -35 +100 itd.,

+150 itd., -35 +200 itd., -35 +250 itd., -35 -300 itd., -35 +360 itd., -35 +420 itd.

 

 

 

 

 

 

 

Kućišta su standardna, prema položenoj tabeli.

 

 

 

Oznake “d”, “e”, “f” i “g” u tabeli znače:

 

 

 

 

d = prečnik usadnog (donjeg) dela kućišta  = Ø12

 

 

 

e = dužina usadnog (donjeg) dela kućišta

 

 

 

f = prečnik gornjeg dela kućišta

 

 

 

 

g = dužina gornjeg dela kućišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijski termometar, ravan

bez metalnog kućišta, punjen živom

 

Šifra

Dužina usadnog dela mm

Prečnik usadnog dela mm

Dužina gornjeg dela mm

Prečnik gornjeg dela

200375

78

8-9

152

15-16

200376

115

8-9

152

15-16

200377

175

8-9

152

15-16

200378

265

8-9

152

15-16

200379

78

8-9

235

21-22

200380

115

8-9

235

21-22

200381

175

8-9

235

21-22

200382

265

8-9

235

21-22

 

 

 

 

 

Merno područje

 

 

 

od -35 do +500 ºC (kao npr. -35 +50, -25 +50, -10 +50, 0 +50 ºC ili -35 +100 itd., -35

+150 itd., -35 +200 itd., -35 +250 itd., -35 -300 itd., -35 +360 itd., -35 +420 itd.

 

 

 

 

 

Podela mernog područja

 

 

 

1/1, 1/2, 1/5, 2/1, 5/1 ili 10/1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijski termometar, ugaoni

 

Šifra

Dužina usadnog dela mm

Prečnik usadnog dela mm

Dužina gornjeg dela mm

Prečnik gornjeg dela

200383

90

8-9

170

15-16

200384

127

8-9

170

15-16

200385

187

8-9

170

15-16

200386

277

8-9

170

15-16

200387

90

8-9

250

21-22

200388

127

8-9

250

21-22

200389

187

8-9

250

21-22

200390

277

8-9

250

21-22

 

 

 

 

 

Usadni deo savijen unatrag ili na stranu

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkubatorski termometar

 

Šifra

Područje merenja

Prečnik cevi mm

Dužina mm

Podela

200391

+35 +45 ºC

8

200

1/1

 

 

 

 

 

 

Termometar kontaktni

 

Šifra

Poručje merenja

Dubina uronjavanja mm

Dužina mm

Podela

200392

 0 +50 ºC

100

450

1/1

200393

 0 + 50 ºC

150

500

1/1

200394

 0 + 100 ºC

100

450

1/1

200395

 0 + 100 ºC

150

500

1/1

200396

 0 + 150 ºC

100

450

2/1

200397

 0 + 150 ºC

150

500

2/1

200398

 0 + 200 ºC

100

450

2/1

200399

 0 + 200 ºC

150

500

2/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorijski termometar sa NB 14,5

 

 

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Podela

200400

0 +100 ºC

1/2

200401

0 +250 ºC

1/2

200402

0 +360 ºC

1/1

DIN 12784

 

 

 

 

 

 

Termometar, laboratorijski, precizan - ravan

 

Šifra

Područje merenja

Prečnik plašta mm

Podela

200403

-35 + 150 ºC

11-12

1/1

200404

0 + 50 ºC

11-12

1/1

200405

0 + 100 ºC

11-12

1/1

200406

0 + 150 ºC

11-12

1/1

200407

0 + 200 ºC

11-12

1/1

200408

0 + 250 ºC

11-12

1/1

200409

0 + 360 ºC

11-12

1/1

200410

0 + 400 ºC

11-12

1/1

200411

+150 + 400 ºC

11-12

1/1

200412

0 + 50 ºC

11-12

1/2

200413

0 + 100 ºC

11-12

1/2

200414

0 + 150 ºC

11-12

1/2

200415

0 + 200 ºC

11-12

1/2

200416

0 + 50 ºC

11-12

1/5

200417

0 + 100 ºC

11-12

1/5

200418

0 + 50 ºC

11-12

1/10

Dubina uranjanja za svaki navedeni termometar može biti 50, 100, 150 i 200 mm.

Opal skala, punjen živom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Termometar ugaoni, živa

 

Šifra

Područje merenja

Podela

200419

-35 + 150 ºC

1/1

200420

0 + 50 ºC

1/1

200421

0 + 100 ºC

1/1

200422

0 + 150 ºC

1/1

200423

0 + 200 ºC

1/1

200424

0 + 250 ºC

1/1

200425

0 + 360 ºC

1/1

200426

0 + 400 ºC

1/1

200427

0 + 50 ºC

1/2

200428

0 + 100 ºC

1/2

200429

0 + 150 ºC

1/2

200430

0 + 200 ºC

1/2

200431

0 + 50 ºC

1/5

200432

0 + 100 ºC

1/5

200433

0 + 50 ºC

1/10

Dubina uranjanja za svaki navedeni termometar

može biti 50, 100, 150 i 200 mm.

 

 

 

  

 

 

Termometar ravni - kotlovski

u kućištu

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Dužina plašta mm

Podela ºC

200434

0 +130 ºC

200

150

2/1

 

 

 

 

 

Termometar ugaoni - kotlovski

u kućištu

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Prečnik plašta mm

Podela ºC

200435

0 +130 ºC

150

20

2/1

 

 

 

 

Termometar ravni, tip "S"

 

Šifra

Poručje merenja

Ukupna dužina mm

Dubina uranjanja mm

Prečnik mm

200436

0 +100 ºC

400

150

12-14

200437

0 +150 ºC

225

50

12-14

200438

0 +200 ºC

320

120

12-14

200439

0 +250 ºC

320

120

12-14

Podela 1/1 ºC, punjen živom.

 

 

 

 

 

 

 

Termometar ugaoni, tip "S"

 

 

Šifra

Poručje merenja

Dužina gornjeg dela mm

Dužina usadnog dela mm

Prečnik mm

200440

0 +120 ºC

180

180

16

 

 

 

 

Termometar za hale

 

 

Šifra

Poručje merenja

Podela

Veličina mm

200441

-30 + 40 ºC

 1/2

250

 

 

 

 

 

Termometar za merenje temperature mesa

u  kućištu

 

 

 

 

Šifra

Poručje merenja

Dužina usadnog dela mm

Dužina kućišta

Prečnik plašta mm

200442

-30 + 40 ºC

90

250

12

 

 

 

 

 

Termometar za mleko,sir i maslac

u drvenom kućištu

 

 

 

Šifra

Poručje merenja

Dužina mm

Prečnik mm

Podela

200443

0 +120 ºC

260

15

1/1

 

 

 

 

 

Termometar za određivanje plamišta po Abel-Penskom

(sa cilindričnim rezervoarom)

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Prečnik plašta mm

Podela

200444

0 + 100 ºC

240

10

1/1

200445

-30 + 30 ºC

220

10

1/1

200446

-30 + 40 ºC

220

10

1/1

200447

-50 + 30 ºC

240

10

1/1

200448

+35 + 100 ºC

285

10

1/1

200449

+50 + 75 ºC

210

10

1/1

Opal skala učvršćena po Richteru. Metalni prsten.

 

 

DIN 12785

 

 

 

 

 

 

 

 

Termometar za određivanje plamišta po Abel-Penskom

(sa okruglim rezervoarom)

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Prečnik plašta mm

Podela

200450

-30 + 30 ºC

220

10

1/2

200451

-30 + 40 ºC

240

10

1/2

200452

-30 + 100 ºC

300

10

1/2

200453

-30 + 30 ºC

240

10

1/2

200454

0 + 70 ºC

280

10

1/2

200455

+10 + 50 ºC

210

10

1/2

200456

+10 + 75 ºC

220

10

1/2

200457

+50 + 160 ºC

260

10

1/2

DIN 12785

 

 

 

 

Opal skala učvršćena po Richteru. Metalni prsten.

 

 

 

 

 

 

 

Termometar za određivanje stiništa

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Dubina uranjanja mm

Ukupna dužina mm

Podela

200458

-38 +50 ºC

180

330

1/1

 

 

 

 

 

Termometar za određivanje tačke kapanja po Ubbelohdeu

 

 

 

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Prečnik mm

Podela

200459

0 + 110 ºC

230

10

1/1

200460

+50 + 160 ºC

250

10

1/1

200461

+100 + 230 ºC

250

10

1/1

DIN 12785, 51801

 

 

 

Opal skala, punjen živom, niklovano ležište.

 

 

Skala učvršćena po Richteru.

 

 

 

 

 

 

 

Termometar za pivare

 

Šifra

Poručje merenja

Prečnik plašta mm

Dužina mm

Podela

200462

-10 +100ºC

19-20

275

1/1

 

 

 

 

Termometar za šećerane

 

Šifra

Poručje merenja

Prečnik plašta mm

Dužina mm

Podela

200463

-30 + 40 ºC

19-20

275

2/1

 

 

 

 

Termometar za sušnice, tip "I"

 

Šifra

Područje merenja

Usadni deo mm

Prečnik mm

Ukupna dužina mm

200464

+40 +220 ºC

150

17

170

200465

+40 +300 ºC

150

17

230

Podela 2/1 ºC, punjen živom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termometar za viskozimetar po Engleru

 

Šifra

Područje merenja

Ukupna dužina mm

Podela

200466

+10 + 50 ºC

220

1/1

200467

+10 + 110 ºC

250

1/1

200468

+10 + 150 ºC

260

1/1

200469

+10 + 200 ºC

300

1/1

200470

+10 + 300 ºC

340

1/1

200471

+80 + 350 ºC

300

1/1

200472

+100 + 300 ºC

300

1/1

200473

+180 + 300 ºC

250

1/1

200474

0 + 55 ºC

300

1/5

200475

0 + 105 ºC

300

1/2

DIN 12785

 

 

 

Metalni prsten, opal skala, punjen živom. Skala učvršćena po Richteru.

Prečnik plašta 6 mm.

 

 

 

 

 

 

Termometar za zemlju

 

Šifra

Područje merenja

Dubina uranjanja mm

Podela

200476

-25 +40 ºC

0

1/2

200477

-25 +55 ºC

20

1/2

200478

-25 +55 ºC

50

1/2

200479

-20 +55 ºC

100

1/2

200480

-20 +55 ºC

200

1/2

200481

-20 +50 ºC

300

1/2

Opal skala, punjen živom, ugao 150º savijen natrag.

 

 

 

 

 

početak strane

 

 

početna strana prethodna strana sledeća strana