početna strana prethodna strana sledeća strana

 

PRAŠKASTE PODLOGE

 

600101

Agar za određivanje ukupnog broja bakterija

500 g

 

 

1000 g

 

600102

Acinetobakter olovni medijum

500 g

 

600103

Alkalna peptonska voda

500 g

 

600104

Andrade laktoza peptonska voda

100 g

 

 

500 g

 

600105

Andrade maltoza peptonska voda

100 g

 

600106

Andrade manit peptonska voda

100 g

 

600107

Andrade saharoza peptonska voda

100 g

 

600108

Azid dekstrozni bujon

500 g

 

600109

B.B.E. agar

500 g

 

600110

B.H.I. agar

500 g

 

600111

B.H.I. bujon

500 g

 

600112

Baird Parker agar

100 g

 

 

500 g

 

600113

Bakteriološki pepton

500 g

 

600114

Bakteriološki agar

500 g

 

600115

Bakteriološki žučni agar

500 g

 

600116

Biggy agar

500 g

 

600117

Baza krvnog agara

100 g

 

 

500 g

 

600118

Baza za KCN bujon

100 g

 

600119

Bordet Gengou agar

500 g

 

600120

Brilijant zeleni agar

500 g

 

600121

Brilijant zeleni žučni bujon

100 g

 

 

500 g

 

600122

Cetrimid agar

500 g

 

600123

CLED agar baza

500 g

 

600124

Clostridium difficile agar

500 g

 

600125

Dekstroza

100 g

 

600126

Dekstrozni teluritni agar

100 g

 

 

500 g

 

600127

DNA za test agar

500 g

 

600128

Ekstrakt kvasca

100 g

 

 

500 g

 

600129

Endo agar

100 g

 

 

500 g

 

600130

Eozin metilen plavi agar

100 g

 

600131

Eskulin žučni agar

100 g

 

 

500 g

 

600132

Eskulin žučni azidni agar

500 g

 

600133

Fenilalanin agar

100 g

 

 

500 g

 

600134

GC agar

500 g

 

600135

Hranljivi agar

100 g

 

 

500 g

 

600136

Hranljivi bujon

100 g

 

 

500 g

 

600137

Hektoen crevni agar

500 g

 

600138

Indol bujon

500 g

 

600139

Kligler gvožđe agar

500 g

 

600140

Kliglerov dvostruki šećer

100 g

 

 

500 g

 

600141

Kampilobakter beskrvni agar

500 g

 

600142

Kazein kiseli hidrolizat

100 g

 

 

500 g

 

600143

Kazein pepton

500 g

 

600144

Koagulaza manitol agar

500 g

 

600145

Kolumbija agar baza

500 g

 

600146

Kolumbija CNA

500 g

 

600147

Krompir dekstroza agar

500 g

 

600148

Kvasni ekstrakt

500 g

 

600149

Laktozni bujon

500 g

 

600150

Legionella agar baza

500 g

 

600151

Levine EMB agar

500 g

 

600152

Lowenstein Jensen medijum

500 g

 

600153

Lizin gvožđe agar

500 g

 

600154

MacConkey agar CS

100 g

 

 

500 g

 

600155

MacConkey bujon

100 g

 

 

500 g

 

600156

MacConkey sorbitol agar

500 g

 

600157

Maltoza

100 g

 

600158

Manitol slani agar

500 g

 

600159

Metil red Voges Proskauer

100 g

 

600160

Mesni ekstrakt

100 g

 

 

500 g

 

600161

m-FC agar

500 g

 

600162

m-Entercoccus baza

500 g

 

600163

Middlebrook 7H 10 agar

500 g

 

600164

MIO medijum

500 g

 

600165

Medijum test pokretljivosti

500 g

 

600166

MPO sa hromogenim supstratom

500 g

 

600167

MR-VP

500 g

 

600168

MRS agar

500 g

 

600169

MRS bujon

100 g

 

 

500 g

 

600170

Mueller Hinton bujon

500 g

 

600171

Mueller Hinton agar

100 g

 

 

500 g

 

600172

Mueller Kauffman tetrationat

500 g

 

600173

Meso obrađeno enzimima želuca

500 g

 

600174

Palcam agar medijum

500 g

 

600175

Podloga za određivanje pokretljivosti sa ureom i indolom

500 g

 

600176

Podloga za ukupan broj bakterija

100 g

 

 

500 g

 

600177

Pepton 1

100 g

 

 

500 g

 

600178

Pepton 4

100 g

 

 

500 g

 

600179

Peptonska voda

500 g

 

600180

Puferizovana peptonska voda

500 g

 

600181

R2 agar

500 g

 

600182

Rapapport podloga

500 g

 

600183

Rosenova podloga

100 g

 

600184

SS agar

100 g

 

 

500 g

 

600185

Saburaud dekstrozni agar

100 g

 

 

500 g

 

600186

Saburaud dekstrozni agar sa hloramfenikolom

500 g

 

600187

Saburaud dekstrozni agar sa hloramfenikolom i aktidionom

500 g

 

600188

Saburaud dekstrozni bujon

500 g

 

600189

Saburaud maltozni agar

100 g

 

 

500 g

 

600190

Schaedler agar

500 g

 

600191

Schaedler bujon

500 g

 

600192

Selenit bujon

100 g

 

 

500 g

 

600193

Selenit bujon sa cisteinom

500 g

 

600194

SIM medijum

500 g

 

600195

Simmons citrat

500 g

 

600196

Sladni agar

500 g

 

600197

Sladni ekstrakt

100 g

 

600198

Slani bujon

100 g

 

 

500 g

 

600199

Soja pepton

500 g

 

600200

Sulfitni agar

500 g

 

600201

T.C.B.S. agar

500 g

 

600202

T.S.N. agar

500 g

 

600203

Tetrationat bujon baza

500 g

 

600204

Tioglikolat bujon

500 g

 

600205

Tioglikolat medijum sa rezazurinom

500 g

 

600206

Todd-Hewitt

500 g

 

600207

Trostruki šećer gvožđe agar

500 g

 

600208

Tributirin agar

boc

 

600209

Tripton

100 g

 

 

500 g

 

600210

Tripton soja agar

500 g

 

600211

Tripton soja bujon

500 g

 

600212

Triptozni bujon

500 g

 

600213

Triptozni fosfatni bujon

500 g

 

600214

Triptozni pepton

100 g

 

600215

Urea bazni agar (Kristensenova urea)

100 g

 

 

500 g

 

600216

Urea bazni bujon

500 g

 

600217

Urea indol bujon

500 g

 

600218

Violet red žučni agar

100 g

 

 

500 g

 

600219

Violet red glukoza žučni medijum

500 g

 

600220

Violet red laktoza žučni medijum

500 g

 

600221

Vogel Johnson

500 g

 

600222

Willson Blair podloga

100 g

 

 

500 g

 

600223

X.L.D. Agar

500 g

 

600224

Yersinia selektivna agar baza (CIN)

500 g

 

 

 

početak strane

 

 

početna strana prethodna strana sledeća strana