početna strana prethodna strana

 

 

MEDICINSKA PLASTIKA

 

1. MIKROBIOLOGIJA

 

1.1. Petri posude

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800101

Petri posuda ø 90 (sterilna)

50x15

PS

800102

Petri posuda ø 55 (sterilna)

28x14

PS

 

4x392

800103

Petri posuda ø 35 (sterilna)

60x8

PS

 

4x480

800104

Petri posuda ø 35, graduisana (sterilna)

60x8

PS

 

4x480

800105

Petri posuda ø 90 (sterilna),

100x1

PS

 

pojedinačno pakovana

5x100

800106

Petri posuda ø 55 (sterilna),

50x1

PS

 

pojedinačno pakovana

5x50

 

 

4x250

800107

Petri posuda ø 35 (sterilna),

100x1

PS

 

pojedinačno pakovana

5x100

 

 

4x500

 

1.2. Brisevi

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800108

Komplet za bris (sterilan)

100x1

PS+LDPE

 

4x100

drvo,

 

4x400

pamuk

800109

“SPEKTALETA - A” - komplet za uzimanje brisa (sterilan)

6x100

PS+HDPE

 

4x600

pamuk

800110

“SPEKTALETA - B” - komplet za uzimanje brisa (sterilan)

6x100

PS+HDPE

 

4x600

drvo,

 

 

pamuk

800111

Štapić za bris

25x200

drvo

 

4x5000

800112

Bris sterilan

100x1

drvo, pamuk

 

(drveni štapić sa namotajem vate, ø 2,5 x 146)

10x100

 

 

8x1000

800113

Bris sterilan

100x1

drvo, pamuk

 

(drveni štapić sa  namotajem vate, ø 2,8 x 180)

8x100

 

 

8x800

800114

BRIS-sterilan (metalni štapić sa pamučnim namotajem)

100x1

 

 

10x100

 

8x1000

 

1.3. Dijagnostika

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800115

“URISPEKT” - sredstvo za bakterijsku dijagnostiku urinarnih infekcija (sterilan)

10x1

PS+PP

 

50x10

Cled,

 

 

MacConkey

800116

“URISPEKT EC” - sredstvo za bakterijsku dijagnostiku urinarnih infekcija (sterilan)

10x1

PS+PP Cled,MacConkey

 

 

50x10

 

 

 

 

 

2. EPRUVETE

 

 

2.1. Cilindrične

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800117

Epruveta  ø  8/45, 1 ml

5x1000

PS

 

2x5000

800118

Epruveta  ø 10/80, 2 ml

3x1000

PS

 

2x3000

800119

Epruveta  ø 11/70,   3 ml

3x1000

PS

 

2x3000

800120

Epruveta  ø 12/55,   3 ml

4x500

PS

 

4x2000

800121

Epruveta  ø 12/75,   4 ml

3x1000

PS

 

2x3000

800122

Epruveta  ø 12/75,   4 ml, polipropilenska

3x1000

PP

 

2x3000

800123

Epruveta  ø 13/75,    5 ml

5x1000

PS

800124

Epruveta  ø 14/100,  8 ml

8x100

PS

 

4x800

800125

Epruveta  ø 16/50,    5 ml

2x500

PS

 

4x1000

800126

Epruveta  ø 16/100, 10 ml

6x100

PS

 

4x600

800127

Epruveta  ø 16/100, 10 ml, polipropilenska

6x100

PP

 

4x600

800128

Epruveta  ø 12/55, 3 ml

4x500

PS

 

4x2000

 

2.2. Konusne

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800129

Epruveta ø 16/100, 10 ml, konusna

6x100

PS

 

4x600

800130

Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna

6x100

PS

 

4x600

 

2.3. Graduisane

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800131

Epruveta ø 16/100, 10 ml, graduisana

6x100

PS

 

2x600

800132

Epruveta ø 16/100, 10 ml, konusna, graduisana

6x100

PS

 

2x600

800133

Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, graduisana

6x100

PS

 

2.4. Zapušači

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800134

Zapušač za epruvetu ø 10

6x1000

LDPE

 

2x6000

800135

Zapušač za epruvetu ø 11

6x1000

LDPE

 

2x6000

800136

Zapušač za epruvetu ø 12

6x1000

LDPE

 

2x6000

800137

Zapušač za epruvetu ø 14

3x800

LDPE

 

4x2400

800138

Zapušač za epruvetu ø 16

3x600

LDPE

 

4x1800

800139

Zapušač za epruvetu ø 17

3x600

LDPE

 

4x1800

 

2.5. Epruvete sa zapušačima

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800140

Epruveta ø 10/80, 2 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1

PS+LDPE

 

8x100

 

4x800

800141

Epruveta ø 11/70, 3 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1

PS+LDPE

 

8x100

 

4x800

800142

Epruveta ø 12/75, 4 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1

PS+LDPE

 

7x100

 

4x700

800143

Epruveta ø 14/100, 8 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1

PS+LDPE

 

5x100

 

4x500

800144

Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa zapušačem (sterilna)

100x1

PS+LDPE

 

4x100

 

4x400

800145

Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna,  sa zapušačem (sterilna)

100x1

PS+LDPE

 

4x100

 

4x400

800146

Epruveta ø 12/75,  4 ml, sa zapušačem

15x100

PS+LDPE

 

2x1500

800147

Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa zapušačem

6x100

PS+LDPE

 

4x600

800148

Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, sa zapušačem

5x100

PS+LDPE

 

4x500

800149

Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, graduisana, sa zapušačem (sterilna)

100x1

PS+LDPE

 

4x100

 

4x400

800150

Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, graduisana, sa zapušačem

5x100

PS+LDPE

 

4x500

800151

Epruveta ø 16/100, 10 ml, konusna, graduisana, sa zapušačem

6x100

PS+LDPE

 

4x600

 

2.6. Epruvete sa navojnim zatvaračem

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800152

Epruveta ø 14/100, 8 ml, sa navojnim zatvaračem

5x100

PS+PP

 

4x500

800153

Epruveta ø 14/100, 8 ml, sa navojnim zatvaračem (sterilna)

100x1

PS+PP

 

5x100

 

4x500

800154

Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem

5x100

PS+PP

 

4x500

800155

Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem (sterilna)

100x1

PS+PP

 

4x100

 

4x400

800156

Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem,  graduisana

5x100

PS+PP

 

4x500

800157

Epruveta ø 25/95, 30 ml, sa navojnim zatvaračem,  polistirolska

10x50

PS+PP

800158

Epruveta ø 25/95, 30 ml, sa navojnim zatvaračem,  polipropilenska, (sterilna)

20x10

PP

 

4x200

800159

Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna, sa navojnim zatvaračem,graduisana, polipropilenska (sterilna)

125x1

PP

 

4x125

800160

Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna, sa navojnim zatvaračem, graduisana, polistirolska (sterilna)

125x1

PS+PP

 

4x125

800161

Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna sa stopom i nav. zatvar. graduisana, polipropilenska (sterilna)

125x1

PP

 

4x125

800162

Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna sa stopom i nav. zatvar. graduisana, polistirolska  (sterilna)

125x1

PS+PP

 

4x125

800163

Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna sa stopom i navojnim zatvar. graduisana, polipropilenska

2x200

PP

 

2x400

800164

Epruveta ø 30/115, 50ml, konusna, sa stopom, bez zatvarača, graduisana,polistirolska

2x200

PS

 

2x400

800165

Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim

5x100

PP

 

zatvaračem, polipropilenska

4x500

 

2.7. Zvezdaste

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800166

Epruveta zvezdasta ø 11/70, 3 ml, transparentna

3x1000

PS

 

2x3000

800167

Epruveta zvezdasta ø 11/70, 3 ml, žuta

3x1000

PS

 

2x3000

800168

Epruveta zvezdasta ø 11/70, 3 ml, plava

3x1000

PS

 

2x3000

800169

Epruveta zvezdasta ø 11/70, 3 ml, crvena

3x1000

PS

 

2x3000

800170

Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, transparentna

3x1000

PS

 

2x3000

800171

Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, žuta

3x1000

PS

 

2x3000

800172

Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, plava

3x1000

PS

 

2x3000

800173

Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, crvena

3x1000

PS

 

 

2x3000

 

3. POSUDE ZA APARATE

 

3.1. Biohemija, uzorci

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800174

Posuda za probe za aparat  “Impact”

3x1000

PP

 

4x3000

800175

Posuda za probe za aparat  “Express”

5x1000

PS

 

2x5000

800176

Posuda za probe za aparat  “Monarch”

3x1000

PS+LDPE

 

2x3000

800177

Posuda za probe za aparat  “Hitachi”

4x500

PS

 

4x2000

800178

Posuda za probe za aparat  “Technicon,"  0,5 ml

3x1000

PS

 

2x3000

800179

Posuda za probe za aparat  “Astra”,  “Technicon” 1,5 ml

3x1000

PS

 

2x3000

800180

Posuda za probe za aparat  “Menarini”

5x1000

PS

 

4x5000

800181

Mikroposuda za probe za aparat  “Express”

3x1000

PS

 

4x3000

800182

Posuda za probe za aparat  “Monarch”

4x1000

PS

 

bez poklopca

2x4000

800183

Posuda  za probe  AMP

3x1000

PS

 

4x3000

800184

Posuda za probe za aparat  “Alsyon”

3x1000

PS

 

4x3000

 

3.2. Biohemija, reakcione

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800185

Segment rotora za aparat “Menarini”

38x8

PS

800436

Kiveta za  “Express”

800

PMMA

 

4x800

800186

Rotor  “M”

9x16

PMMA

 

3.3. Koagulacija

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800187

Fibrintajmer kiveta sa opiljkom za aparat “Behring”

2x500

PS, čelik

 

4x1000

800188

Kiveta sa opiljkom za koagulomatar "BCT"

12x250

PS, Prohrom

 

4x3000

800189

Nosač kiveta za koagulometar "BCT"

10x1

Prohrom.žica

 

 

3.4. Hematologija

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800190

Posuda za brojač “Coulter”

16x50

PS+LDPE

 

2x800

800191

Posuda za brojač “Coulter” (sterilna)

250x1

PS+LDPE

 

4x250

800192

Posuda za brojač trombocita

2x400

HDPE+PP

 

2x800

 

3.5. Elektroliti

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800193

Posuda za aparat “Striptec”, 30 ml

600

PS

 

3.6. Fotometrija

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800194

Kiveta za fotometriranje 1 x 1 cm, 4,5 ml

100x10

PMMA

 

4x1000

 

3.7. Ostalo

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800195

Kiveta za centrifugu “Petalfugu”

/

PS

 

4. POSUDE

 

4.1. Za uzorke

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800196

Posuda za urin,  75 ml (sterilna)

500x1

PS+LDPE

 

800197

Posuda za urin,  75 ml

28x20

PS+LDPE

 

800198

Posuda za urin, 75ml,sterilna (u kutiji )

360x1

PS+LDPE

800199

Posuda za feces, bela

1x400

PS+PP

 

4x400

800200

Posuda za feces (sterilna)

100x1

PS+PP

 

3x100

 

4x300

800201

Posuda za feces, transparentna sa belim poklopcem

1x400

PS+PP

 

4x400

800202

Posuda za feces, bela sa crvenim poklopcem

1x400

PS+PP

 

4x400

800203

Posuda za feces, transparentna sa crvenim poklopcem

1x400

PS+PP

 

4x400

800204

Posuda za feces, transparentna sa crvenim poklopcem (sterilna)

100x1

PS+PP

 

3x100

 

4x300

800205

Posuda za feces, transparentna sa belim poklopcem (sterilna)

100x1

PS+PP

 

3x100

 

4x300

800206

Fiola po “Beckman”-u, 16 ml

3x500

PP

800207

Posuda za sputum, 30 ml (sterilna)

150x1

PS+LDPE

 

5x150

800208

Posuda za uzorkovanje, 15 ml

4x100

PS+PP

 

4x400

800209

Posuda za uzorkovanje, 15 ml (sterilna)

100x1

PS+PP

 

3x100

 

4x300

800210

Posuda za uzorke sa poklopcem, 48 ml (sterilna)

22x40

PS+LDPE

 

 

4.2. Za preparate

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800211

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa belim poklopcem

150

PS+PP

 

800212

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa crnim poklopcem

150

PS+PP

 

800213

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa belim poklopcem (sterilna)

150

PS+PP

 

800214

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, bela

150

PS+PP

 

800215

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, oranž

150

PS+PP

 

800216

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa zelenim poklopcem

150

PS+PP

800217

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa crvenim poklopcem

150

PS+PP

800218

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa žutim poklopcem

150

PS+PP

800219

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa plavim poklopcem

150

PS+PP

800220

Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna sa rezedo poklopcem

150

PS+PP

 

4.3. Čaše

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800221

Višenamenska čaša, 30 ml

20x18

PS

 

4x360

800222

Višenamenska čaša, 30 ml, graduisana

20x18

PS

 

4x360

800223

Višenamenska čaša, 75 ml, graduisana

28x20

PS

 

800224

Višenamenska čaša, 75 ml, graduisana, sa poklopcem

28x20

PS+LDPE

 

 

5. MIKROTUBE

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800225

Mikrotuba “Beckman”,    0,25 ml

5x1000

LDPE

 

4x5000

800226

Mikrotuba “Akes-enzim”, 0,5 ml

5x1000

PP

 

4x5000

800227

Mikrotuba “Eppendorf”,   1,5 ml

4x500

PP

 

4x2000

800228

Mikrotuba “Eppendorf”,1,5 ml, sterilna

1x5

PP

 

20x5

 

12x100

 

4x1200

800229

Mikrotuba “Akes-enzim”, 0,5 ml, sterilna

1x5

PP

 

20x5

 

30x100

 

4x3000

 

6. NASTAVCI

 

6.1. Nesterilni

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800230

Nastavak za automatsku pipetu, 5-100 ml ( žuti* )

8x1000

PP

 

4x8000

800231

Nastavak za automatsku pipetu, 5-200 ml (“Gilson”- žuti )

8x1000

PP

 

4x8000

800232

Nastavak za automatsku pipetu, 5-250 ml (“Oxford”- beli )

5x1000

PP

 

 

4x5000

800233

Nastavak za automatsku pipetu, 100-1000 ml

5x500

PP

 

( plavi**)

4x2500

800234

Nastavak  “Beckman”

4x1000

PP

 

4x4000

800235

Nastavak za automatsku pipetu, 1000-5000 ml (“LS”)

40x10

PP

 

4x400

800236

Nastavak za automatsku pipetu, 1000-10000 ml (“Oxford”)

30x10

PP

 

4x300

 

6.2. Sterilni

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800237

Nastavak za automatsku pipetu,  5-100 ml

50x1

PP

 

(žuti*, sterilan)

15x50

 

 

8x750

800238

Nastavak za automatsku pipetu,  5-200 ml,

50x1

PP

 

("Gilson” - žuti, sterilan)

15x50

 

 

8x750

800239

Nastavak za automatsku pipetu,100-1000 ml (plavi**, sterilan)

50x1

PP

 

10x50

 

8x500

 

7. MIKROPLOČE

 

7.1. Nesterilne

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800240

“U” mikroploča sa poklopcem

100x1

PS

 

2x100

800241

“V” mikroploča sa poklopcem

100x1

PS

 

2x100

800242

“F” mikroploča sa poklopcem

100x1

PS

 

2x100

 

7.2. Sterilne

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800243

“U” mikroploča sa poklopcem (sterilna)

100x1

PS

 

2x100

800244

“V” mikroploča sa poklopcem (sterilna)

100x1

PS

 

2x100

800245

“F” mikroploča sa poklopcem (sterilna)

100x1

PS

 

2x100

 

7.3. Nesterilne, bez poklopca

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800246

“U” mikroploča bez poklopca

100x1

PS

 

2x100

800247

“V” mikroploča bez poklopca

100x1

PS

 

2x100

800248

“F” mikroploča bez poklopca

100x1

PS

 

2x100

 

8. PIPETE

 

8.1. Sedimentacija eritrocita

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800249

“SEDISPEKT” - komplet za određivanje brzine sedimentacije eritrocita, (pipeta, klip, podmetač)

10x100

PS+LDPE

 

 

4x1000

 

9. CITOLOGIJA, PATOLOGIJA

 

9.1. Ginekologija

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800250

Spekulum “M”  (sterilan)

25x1

PS

 

4x25

 

9.2. Patologija

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800251

Nosač parafinskog tkivnog bloka

6x500

PP

 

2x3000

 

10. POMOĆNA SREDSTVA

 

10.1. Merice

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800252

Merice za praškaste materijale, 0,645 ml

15x100

PP

 

4x1500

800253

Merice za praškaste materijale, 0,045 ml

15x100

PP

 

4x1500

 

10.2. Pomoćni pribor

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800254

Špatula plastična

10x100

PS bojeni

 

4x1000

800255

Špatula plastična (sterilna)

10x100

PS bojeni

 

4x1000

800256

Špatula plastična (sterilna), pojedinačno pakovanje

100x1

PS bojeni

 

5x100

 

4x500

800257

Lanceta krvna (sterilna)

250x1

Spec.čelik

 

30x250

 

4x7500

800258

Lanceta za kožne probe (sterilna)

250x1

Spec.čelik

 

30x250

 

4x7500

800259

Štapić za mešanje uzoraka (sterilan)

50x25

PS

 

4x1250

 

10.3. Zapušači gumeni

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800260

Zapušač ø 14,5/20

10x100

Med.guma

 

4x1000

800261

Zapušač ø 16,5/20

10x100

Med.guma

 

4x1000

800262

Zapušač ø 27/30

5x100

Med.guma

 

10.4. Aluminijumski poklopci

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800263

Aluminijumski poklopac za infuzione rastvore

3x500

Aluminijum

 

(bez navoja)

 

10.5. Kese

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800264

Kese sa ispusnim ventilom, 2 l  (L=90 cm)

1x5

PVC

 

6x5

 

4x30

800265

Kese sa ispusnim ventilom, 2 l  (L=90 cm, sterilna)

/

PVC

800266

Nosač  kese  za  krevet

5

Prohrom

 

10.6 Pločice za aglutinaciju

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800437

Pločica za određivanje krvne grupe (12 x 4 cm)

14x25

Klirit

800267

Pločica za odre|ivanje Rh-D antigena sa mrežom

5x5

Klirit

 

(30 x 30 cm)

 

11. NAMENSKI PROIZVODI

 

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800268

RID – ploča

16x35

PS

800269

Nosač podloge za helikobakter test

40x25

PS

 

2x1000

800270

Soda lime

4 kg

/

 

 

12. HIGIJENA

 

 

12.1. Rukavice

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800271

Rukavice higijenske

50x100

LDPE

 

12.2. Vreće

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800272

Vreća (400 x 700 x 0,04),   zelena

10x100

LDPE

800273

Vreća (500 x 800 x 0,05),   zelena

10x100

LDPE

800274

Vreća (600 x 1100 x 0,05), zelena

10x100

LDPE

800275

Vreća (600 x 1100 x 0,06), zelena

10x100

LDPE

800276

Vreća (600 x 1100 x 0,08), zelena

10x100

LDPE

 

13. PROIZVODI OD ŽICE

 

13.1. Korpe za mašinsko pranje posuđa

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800277

Korpa žičana za pranje laboratorijskog

4

Prohrom

 

posuđa za mašinu “Newmatic” 540/4

800278

Poklopac za korpu kat. br. 0152

4

Prohrom

800279

Držač poklopca za kat. br. 0153

4

Prohrom

800280

Korpa žičana za pranje laboratorijskog

2

Prohrom

 

posuđa za mašinu “Newmatic” 540/2

800281

Poklopac za korpu kat. br. 0155

2

Prohrom

800282

Držač poklopca za kat. br. 0156

2

Prohrom

800283

Korpa žičana za pranje laboratorijskog

1

Prohrom

 

posuđa za mašinu “EI”

 

13.2. Korpe za laboratorijsko posuđe

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800284

Korpa žičana 120 x 140 x 170,  R14

1

Prohrom

800285

Korpa žičana 135 x 135 x 150,  R14

1

Prohrom

800286

Korpa žičana 100 x 100 x 130,  R10

1

Prohrom

800287

Korpa žičana 160 x 160 x 140,  R10

1

Prohrom

800288

Korpa žičana 160 x 160 x 140,  R14

1

Prohrom

800289

Korpa žičana 190 x 190 x 150,  R14

1

Prohrom

800290

Korpa žičana 250 x 250 x 200, R14

1

Prohrom

800291

Korpa žičana 200 x 200 x 180, R5,5

1

Prohrom

800292

Korpa žičana 250 x 350 x 50,   R14

1

Prohrom

800293

Korpa žičana 130 x 130 x 160, R10

1

Prohrom

 

13.3. Korpe cilindrične

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800294

Korpa cilindrična sa ručicom ø 180 x 180, R10

1

Prohrom

800295

Korpa cilindrična sa ručicom ø 190 x 190, R10

1

Prohrom

 

13.4. Nosači vreća

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800296

Nosač vreća, standardni h = 92 cm

1

Čelik plastif.

800297

Nosač vreća, standardni h = 42 cm

1

Čelik plastif.

 

13.5. Nosači boca

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800298

Nosač boca za infuzione rastvore do   250 ml

5

Prohrom

800299

Nosač boca za infuzione rastvore do   500 ml

5

Prohrom

800300

Nosač boca za infuzione rastvore do 1000 ml

5

Prohrom

800301

Nosač boca za infuzione rastvore do 2000 ml

5

Prohrom

 

13.6. Nosiljke

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800302

Nosiljka za infuzione rastvore, 20 x 500 ml

1

Pocink. žica

 

800303

Nosiljka za infuzione rastvore, 9 x 1000 ml

1

Pocink. žica

 

800304

Nosiljka za infuzione rastvore, 30 x 125 ml

1

Pocink. žica

 

 

 

14. STALCI

 

 

14.1. Stalci razni

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800305

Stalak za sedimentaciju “SEDISPEKT”, graduisan, 10 RM

6

ABS

 

4x6

800306

Stalak za sedimentaciju po “Westergreen” - u

8

Metal, guma,  ABS

800307

Stalak za automatske pipete, 6 RM

2

Klirit  bojeni

 

8x2

800308

Stalak za posudu brojača “Coulter”, 40 RM (8x5)

2

Klirit  transp.

 

10x2

800309

Stalak za posude za urin, 10 RM (5 x 2)

2

Klirit  transp.

 

10x2

800310

Stalak za posude za urin, 12 RM (4 x 3)

2

Klirit  transp.

 

10x2

800311

Stalak za posude za urin, 24 RM (6 x 4)

2

Klirit  transp.

 

7x2

800312

Stalak za posude za feces, 40 RM (8 x 5)

2

Klirit  transp.

 

10x2

800313

Stalak za mikrotube “Akes-enzim”, 96 RM (12x8)

4

Klirit  transp.

 

7x4

800314

Stalak za mikrotube “Eppendorf” 1,5 ml, 48 RM (8x6)

4

Klirit  transp.

800315

Stalak za mikrotube “Eppendorf” 1,5 ml, 48 RM (8x6)

4

Klirit  transp.

800316

Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 48 RM (8x6)

1

Klirit  transp.

800317

Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 96 RM (12x8)

4

Klirit  transp.

800318

Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 48 RM (12x4)

6

Klirit  transp.

 

7x6

800319

Stalak za “URISPEKT”, 12 RM (6 x 2)

4

Klirit  transp.

 

10x4

800320

Stalak za posude za probe “Express”,  100 RM

4

Klirit  transp.

 

10x4

800321

Stalak za posude za probe “Menarini”, 100 RM

4

Klirit  transp.

 

800322

Stalak za posude za probe “Monarch”, 100 RM

4

Klirit  transp.

 

10x4

800323

Stalak za bojenje preparata,  20 RM

/

Prohr. žica

 

800324

Stalak za sušenje preparata, 20 RM

/

Prohr. lim

 

800325

Stalak za vodeno kupatilo 72 RM (12 x 6), ø 18

1

Klirit  transp.

 

8x1

800326

Stalak za vodeno kupatilo 48 RM ( 8 x 6 ), ø 20

1

Klirit  transp.

 

8x1

800327

Stalak za vodeno kupatilo 35 RM ( 7 x 5 ), ø 25

1

Klirit  transp.

 

8x1

 

14.2. Stalci za epruvete, klirit

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800328

Stalak standardni,   24 RM  ( 8 x 3 ),  ø 18

4

Klirit  transp.

 

10x4

800329

Stalak standardni,   36 RM  (12 x 3),  ø 18

2

Klirit  transp.

 

10x2

800330

Stalak standardni,   48 RM  (12 x 4),  ø 18

2

Klirit  transp.

 

10x2

800331

Stalak standardni,   60 RM  (12 x 5),  ø 18

2

Klirit  transp.

 

7x2

800332

Stalak standardni,   96 RM  (12 x 8),  ø 18

1

Klirit  transp.

 

10x1

800333

Stalak standardni,   96 RM  (16 x 6),  ø 18

1

Klirit  transp.

 

10x1

800334

Stalak standardni,   48 RM  (  8 x 6),  ø 13

4

Klirit  transp.

 

7x4

800335

Stalak standardni,   96 RM  (12 x 8),  ø 13

2

Klirit  transp.

 

10x2

800336

Stalak standardni, 100 RM (10 x 10), ø 13

1

Klirit  transp.

 

10x1

800337

Stalak standardni, 112 RM (14 x 8 ), ø 13

2

Klirit  transp.

 

7x2

800338

Stalak standardni,   16 RM  ( 8 x 2 ), ø 13

6

Klirit  transp.

 

10x6

800339

Stalak standardni,   24 RM  ( 8 x 3 ), ø 13

6

Klirit  transp.

 

7x6

800340

Stalak standardni,   50 RM  (10 x 5), ø 13

3

Klirit  transp.

 

10x3

800341

Stalak standardni, 100 RM  (20 x 5), ø 13

1

Klirit  transp.

 

10x1

 

14.3. Stalci za epruvete ø 16/50, klirit

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800342

Stalak za epruvete ø 16/50,  24 RM (12 x 2)

6

Klirit  transp.

 

10x6

800343

Stalak za epruvete ø 16/50,  36 RM (12 x 3)

4

Klirit  transp.

 

10x4

800344

Stalak za epruvete ø 16/50,  48 RM (12 x 4)

4

Klirit  transp.

 

10x4

800345

Stalak za epruvete ø 16/50,  96 RM (12 x 8)

2

Klirit  transp.

 

10x2

 

14.4. Stalci za epruvete ø 30/115, klirit

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800346

Stalak za epruvetu ø 30/115, 12 RM (4 x 3)

3

Klirit  transp.

 

10x3

800347

Stalak za epruvetu ø 30/115, 24 RM ( 8 x 3)

2

Klirit  transp.

 

7x2

800348

Stalak za epruvetu ø 32, 10RM (5 x 2)

3

Klirit  transp.

 

10x3

 

14.5. Stalci za epruvete, žica

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800349

Stalak standardni, 50 RM (10 x 5), 8 13

4

Proh. žica

 

10x4

800350

Stalak standardni, 36 RM   (9 x 4),  8 18

4

Proh. žica

 

10x4

800351

Stalak standardni, 48 RM (12 x 4), 8 18

4

Proh. žica

 

7x4

800352

Stalak standardni, 96 RM (12 x 8), 8 18

2

Proh. žica

 

7x2

800353

Stalak standardni, 96 RM (12 x 8),  8 27

1

Proh. žica

 

7x1

800354

Stalak standardni, 24 RM   (6 x 4), 8 22

4

Proh. žica

 

10x4

800355

Stalak standardni, 24 RM   (6 x 4),  8 18

8

Proh. žica

 

7x8

 

14.6. Stalci za epruvete ø 12/55, klirit

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800356

Stalak za epruvetu ø 12/55, 24 RM (8 x 3 )

8

Klirit  transp.

 

10x8

800357

Stalak za epruvetu ø 12/55 36 RM (12 x 3)

8

Klirit  transp.

 

10x8

800358

Stalak za epruvetu ø 12/55 50 RM (10 x 5)

6

Klirit  transp.

 

10x6

 

15. AMBALAŽA ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

 

15.1. Fiole

 

Šifra

Naziv

Dimenzije

Materijal

800359

Fiola za tablete, sa poklopcem, ø 22,5/55 (15 ml, bela)

2x400

PP+HDPE

 

 

2x800

800360

Fiola za tablete, sa poklopcem, ø 18/100 (20 ml, bela)

2x400

PP+HDPE

 

 

2x800

800361

Fiola za tablete, sa poklopcem, ø 23/86 (29,5 ml, bela)

2x600

PP+HDPE

 

 

2x1200

800362

Fiola za tablete, sa poklopcem, ø 30/55 (33 ml, bela)

2x400

PP+HDPE

 

 

2x800

800363

Fiola za tablete, sa poklopcem, ø 40/80 (85 ml, bela)

2x200

PP+HDPE

 

 

2x400

800364

Fiola za tablete, sa navojnim poklopcem, ø11/73 (4,5 ml, bela)

4x500

PP

 

 

2x2000

800365

Fiola za tablete, sa navojnim poklopcem, ø11/73 (4,5 ml, crvena)

4x500

PP

 

 

2x2000

800366

Fiola za tablete, sa poklopcem, ø 30/75 (45 ml, bela)

2x300

PE+HDPE

 

 

2x600

 

 

ŠPRICEVI

 

 

1.1. Špric plastični - trodelni

 

800401

Špric plastični, 1 ml

 

800402

Špric plastični, 2 ml

 

800403

Špric plastični, 5 ml

 

800404

Špric plastični, 10 ml

 

800405

Špric plastični, 20 ml

 

 

1.2. Špric plastični sa  iglom - trodelni

 

800406

Špric plastični, 1 ml, sa iglom, 0,33x13

 

800407

Špric plastični, 1 ml, sa iglom, 0,45x13

 

800408

Špric plastični, 1 ml, sa iglom, 0,45x16

 

800409

Špric plastični, 1 ml, sa iglom, 0,5x16

 

800410

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,33x13

 

800411

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,45x13

 

800412

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,45x16

 

800413

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,5x16

 

800414

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,6x25

 

800415

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,6x32

 

800416

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,7x25

 

800417

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,7x32

 

800418

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,8x32

 

800419

Špric plastični, 2 ml, sa iglom, 0,8x38

 

800420

Špric plastični, 5 ml, sa iglom, 0,6x25

 

800421

Špric plastični, 5 ml, sa iglom, 0,6x32

 

800422

Špric plastični, 5 ml, sa iglom, 0,7x25

 

800423

Špric plastični, 5 ml, sa iglom, 0,7x32

 

800424

Špric plastični, 5 ml, sa iglom, 0,8x32

 

800425

Špric plastični, 5 ml, sa iglom, 0,8x38

 

800426

Špric plastični, 5 ml, sa iglom, 0,9x38

 

800427

Špric plastični, 5 ml, sa iglom, 0,9x25

 

800428

Špric plastični, 10 ml, sa iglom, 0,7x25

 

800429

Špric plastični, 10 ml, sa iglom, 0,7x32

 

800430

Špric plastični, 10 ml, sa iglom, 0,8x32

 

800431

Špric plastični, 10 ml, sa iglom, 0,8x38

 

800432

Špric plastični, 10 ml, sa iglom, 0,9x25

 

800433

Špric plastični, 10 ml, sa iglom, 0,9x38

 

800434

Špric plastični, 20 ml, sa iglom, 0,8x38

 

800435

Špric plastični, 20 ml, sa iglom, 0,9x38

 

 

 

LEGENDA :

 

 

 

 

 

S (+)  .......     

Sterilno

 

PS    ........ 

Polistiren

 

PP    ........

Polipropilen       

 

LDPE  ......…

Polietilen niske gustine

HDPE  ......…

Polietilen visoke gustine

PMMA .........

Polimetilmetakrilat

PTFE  ......…

Teflon

 

ABS   ..........

Akronitril butadien stiren

R      ........... 

Rastojanje između dve žice na korpi u mm

RM   ........…

Radna mesta na stalcima za epruvete

Æ     ......…..

Poprečni presek otvora (okrugli)

 

 

 

početak strane

 

 

 

početna strana prethodna strana