početna strana prethodna strana sledeća strana

 

LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ

 

RADNI STOLOVI

 

 

Radni stolovi :

Proizvode se u dve osnovne kombinacije:

> jednostruki, postavljaju se po pravilu uz zid, moguće je da se postave i u sredinu prostorije.

> dvostruki (centralni), postavljaju se u sredinu prostorije ili se čeonom stranom naslanjaju na zid.

 

Visina stolova:

Proizvode se dva osnovna tipa:

> za sedeći rad 76 cm (78 cm).

> za stojeći rad 89,5 cm (91,5 cm).

stolovi se kombinuju prema potrebama korisnika.

 

Radne ploče:

> Ultrapas: proizvode se od dvostruke iverice obložene obostrano ultrapasom (melanitom).

> Keramika: Proizvode se od dvostruke iverice ili panel ploče obložene sa gornje i čeonih

strana kiselootpornim keramičkim pločicama domaće proizvodnje.

 

Po potrebi se ugrađuju plastične kiselootporne kadice, domaće proizvodnje.

 

 

ORMANI

 

 

Ormani:

Proizvode se u tri osnovna tipa:

> sa punim vratima.

> sa ustakljenim ili staklenim vratima.

> stelaže otvorene.

 

Stelaže:

Proizvode se u više dužina.

 

 

SUDOPERI

 

 

Sudoperi:

Prizvode se u dva osnovna tipa:

> sudoperi koji se postavljaju uz zid (dovod i odvod vode su u zidu).

> sudoperi koji se postavljaju uz centralne stolove (dovod i odvod vode su u podu).

 

Radne ploče:

Proizvode se od:

> ultrapasa (melanita).

> keramičkih pločica, kiselootpornih.

> inox lima.

 

Kadice:

Keramičke, domaće proizvodnje, sa ugrađenim odvodnim sifonom.

 

 

SPECIJALNI STOLOVI

 

 

Sto za destilaciju:

Sastoji se od niskog stola koji je smešten na metalnu konstrukciju. Radna ploča je obložena

kiselootpornim keramičkim pločicama domaće proizvodnje. Na sto je postavljena mreža od

čeličnih šipki. Na sto je ugrađen priključak za vodu i priključak za električnu energiju (220 V).

 

Sto za vagu:

Služi za postavljanje laboratorijske vage. U radnu ploču, od univera, je ugrađenja mermerna

ploča postavljena na sloju peska.

 

Sto pokretni:

Sto ima točkiće.

 

Napa za laboratorijski sto:

Proizvode se od univer ili panel ploče 18 mm, obostrano obložene melanitom. Poleđina je

obložena belim zidnim keramičkim pločicama domaće proizvodnje. Gornji deo (hauba) se

proizvodi od pocinkovanog lima. Postavlja se na zid iznad radne površine jednostrukog stola.

 

 

Digestor

Proizvodi se u dve osnovne varijante:

> digestor opšte namene.

> digestor posebne namene.

Ventilator nije sastavni deo digestora, pa ga treba posebno naručiti. Električna instalacija nije

izvedena u eksplozivnoj zaštiti, već u vodonepropusnoj varijanti. Ugrađena je kiselootporna

kadica i potrebne instalacije.

 

Sto sa kadicama:

Oblik, dimenzije i materijal stola su prema potrebama i željama kupca.

 

 

POLICE

 

 

Police za reagense:

Proizvode se u dva osnova tipa:

> za jednostruke stolove.

> za dvostruke stolove.

 

Police za sušenje

 

 

 

početak strane

 

 

početna strana prethodna strana sledeća strana