početna strana prethodna strana sledeća strana

 

APARATI

 

Aparat za destilaciju vode

Autoklav

Centrifuga laboratorijska

Centrifuga za mleko

Konduktometar

Kupatilo peščano

Kupatilo uljano

Kupatilo vodeno

Mešalica topla

Mešalica hladna

Mikroskop binokularni

Peć za žarenje

pH metar ručni

pH metar stoni

Refraktometar ručni

Refraktometar stoni

Rešo laboratorijski

Rešo za Kjeldahl

Rešo za Soxlet tikvice

Rotacioni vakuum uparivač

Spektrofotometar UV

Spektrofotometar UV - VIS

Sterilizator suvi

Termostat

Vaga analitička

Vaga precizna

Vlagomer

 

 

početak strane

 

 

početna strana prethodna strana sledeća strana